ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se sale!
49,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
.com
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
.eu hot!
253,00 SEK
1 سال
253,00 SEK
1 سال
253,00 SEK
1 سال
.nu
450,00 SEK
1 سال
450,00 SEK
1 سال
450,00 SEK
1 سال
.eu.com
662,00 SEK
1 سال
662,00 SEK
1 سال
662,00 SEK
1 سال
.co
900,00 SEK
1 سال
900,00 SEK
1 سال
900,00 SEK
1 سال
.st

سال
N/A
2.245,00 SEK
5 سال
.tel
520,00 SEK
1 سال
520,00 SEK
1 سال
520,00 SEK
1 سال
.biz
596,00 SEK
1 سال
596,00 SEK
1 سال
596,00 SEK
1 سال
.info
640,00 SEK
1 سال
640,00 SEK
1 سال
640,00 SEK
1 سال
.jobs
2.484,00 SEK
1 سال
2.484,00 SEK
1 سال
2.484,00 SEK
1 سال
.mobi
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
.net
487,00 SEK
1 سال
487,00 SEK
1 سال
487,00 SEK
1 سال
.org
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
.travel
2.343,00 SEK
1 سال
2.343,00 SEK
1 سال
2.343,00 SEK
1 سال
.xxx
2.363,00 SEK
1 سال
2.363,00 SEK
1 سال
2.363,00 SEK
1 سال
.co.no
699,00 SEK
1 سال
N/A
699,00 SEK
1 سال
.dk
437,00 SEK
1 سال
N/A
437,00 SEK
1 سال
.fi
513,00 SEK
1 سال
N/A
513,00 SEK
1 سال
.gl
1.166,00 SEK
1 سال
N/A
1.166,00 SEK
1 سال
.is
1.269,00 SEK
1 سال
N/A
1.269,00 SEK
1 سال
.no
493,00 SEK
1 سال
N/A
493,00 SEK
1 سال
.lt
752,00 SEK
1 سال
N/A
752,00 SEK
1 سال
.lv
1.199,00 SEK
1 سال
N/A
999,00 SEK
1 سال
.at
510,00 SEK
1 سال
N/A
510,00 SEK
1 سال
.co.at
510,00 SEK
1 سال
N/A
510,00 SEK
1 سال
.com.pt
822,00 SEK
1 سال
N/A
822,00 SEK
1 سال
.es
399,00 SEK
1 سال
N/A
399,00 SEK
1 سال
.fr
972,00 SEK
1 سال
972,00 SEK
1 سال
972,00 SEK
1 سال
.or.at
510,00 SEK
1 سال
N/A
510,00 SEK
1 سال
.ba
1.750,00 SEK
1 سال
N/A
1.250,00 SEK
1 سال
.be
348,00 SEK
1 سال
348,00 SEK
1 سال
348,00 SEK
1 سال
.ch
724,00 SEK
1 سال
N/A
724,00 SEK
1 سال
.lu
633,00 SEK
1 سال
633,00 SEK
1 سال
633,00 SEK
1 سال
.com.ua

سال
N/A
1.000,00 SEK
1 سال
.cz
702,00 SEK
1 سال
N/A
702,00 SEK
1 سال
.ru.com
1.240,00 SEK
1 سال
1.240,00 SEK
1 سال
1.240,00 SEK
1 سال
.xn--p1ai
734,00 SEK
1 سال
142,00 SEK
1 سال
734,00 SEK
1 سال
.com.de
257,00 SEK
1 سال
257,00 SEK
1 سال
257,00 SEK
1 سال
.de hot!
182,00 SEK
1 سال
182,00 SEK
1 سال
182,00 SEK
1 سال
.gr
861,00 SEK
2 سال
N/A
861,00 SEK
2 سال
.it hot!
685,00 SEK
1 سال
685,00 SEK
1 سال
685,00 SEK
1 سال
.me
594,00 SEK
1 سال
594,00 SEK
1 سال
594,00 SEK
1 سال
.nl
273,00 SEK
1 سال
273,00 SEK
1 سال
273,00 SEK
1 سال
.pl
803,00 SEK
1 سال
N/A
803,00 SEK
1 سال
.si
727,00 SEK
1 سال
N/A
727,00 SEK
1 سال
.co.uk
327,00 SEK
1 سال
N/A
327,00 SEK
1 سال
.me.uk
327,00 SEK
1 سال
N/A
327,00 SEK
1 سال
.org.uk
327,00 SEK
1 سال
N/A
327,00 SEK
1 سال
.uk.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.uk.net

سال
N/A
2.915,00 SEK
2 سال
.gg
3.418,00 SEK
2 سال
N/A
3.418,00 SEK
2 سال
.je
3.418,00 SEK
2 سال
N/A
3.418,00 SEK
2 سال
.cc
565,00 SEK
1 سال
565,00 SEK
1 سال
565,00 SEK
1 سال
.gd
1.076,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
.gs
734,00 SEK
1 سال
734,00 SEK
1 سال
734,00 SEK
1 سال
.tv
983,00 SEK
1 سال
983,00 SEK
1 سال
983,00 SEK
1 سال
.ws
908,00 SEK
1 سال
908,00 SEK
1 سال
908,00 SEK
1 سال
.ac
1.229,00 SEK
1 سال
1.229,00 SEK
1 سال
1.229,00 SEK
1 سال
.ag
2.125,00 SEK
1 سال
1.965,00 SEK
1 سال
2.125,00 SEK
1 سال
.bz
1.094,00 SEK
2 سال
N/A
1.094,00 SEK
2 سال
.cm
2.019,00 SEK
1 سال
N/A
2.019,00 SEK
1 سال
.cn
2.483,00 SEK
1 سال
2.483,00 SEK
1 سال
1.641,00 SEK
1 سال
.com.ag
1.593,00 SEK
1 سال
1.593,00 SEK
1 سال
1.593,00 SEK
1 سال
.cx
760,00 SEK
1 سال
760,00 SEK
1 سال
760,00 SEK
1 سال
.ec
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
.hk
1.523,00 SEK
1 سال
N/A
1.523,00 SEK
1 سال
.hn
1.875,00 SEK
1 سال
1.875,00 SEK
1 سال
1.875,00 SEK
1 سال
.in
633,00 SEK
1 سال
633,00 SEK
1 سال
633,00 SEK
1 سال
.info.ec
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
.io hot!
934,00 SEK
1 سال
934,00 SEK
1 سال
934,00 SEK
1 سال
.net.ag
1.593,00 SEK
1 سال
1.593,00 SEK
1 سال
1.593,00 SEK
1 سال
.org.ag
1.593,00 SEK
1 سال
1.593,00 SEK
1 سال
1.593,00 SEK
1 سال
.sh
1.229,00 SEK
1 سال
1.229,00 SEK
1 سال
1.229,00 SEK
1 سال
.tw
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.us
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
.ae
1.637,00 SEK
1 سال
N/A
1.637,00 SEK
1 سال
.af
2.028,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
2.028,00 SEK
1 سال
.co.il
838,00 SEK
1 سال
1.689,00 SEK
1 سال
838,00 SEK
1 سال
.com.af
1.039,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
1.039,00 SEK
1 سال
.com.ps
1.076,00 SEK
1 سال
960,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
.net.af
1.039,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
1.039,00 SEK
1 سال
.net.ps
1.076,00 SEK
1 سال
960,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
.org.af
1.039,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
1.039,00 SEK
1 سال
.org.il
838,00 SEK
1 سال
1.689,00 SEK
1 سال
838,00 SEK
1 سال
.org.ps
1.076,00 SEK
1 سال
960,00 SEK
1 سال
1.076,00 SEK
1 سال
.ps
1.680,00 SEK
1 سال
960,00 SEK
1 سال
1.680,00 SEK
1 سال
.am
1.186,00 SEK
1 سال
1.186,00 SEK
1 سال
1.186,00 SEK
1 سال
.asia
565,00 SEK
1 سال
565,00 SEK
1 سال
565,00 SEK
1 سال
.cn.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.fm
2.015,00 SEK
1 سال
2.015,00 SEK
1 سال
2.015,00 SEK
1 سال
.jp
1.764,00 SEK
1 سال
N/A
1.764,00 SEK
1 سال
.tm
18.329,00 SEK
10 سال
N/A
18.329,00 SEK
10 سال
.vn
1.632,00 SEK
1 سال
960,00 SEK
1 سال
1.632,00 SEK
1 سال
.com.ar
2.315,00 SEK
1 سال
1.593,00 SEK
1 سال
2.315,00 SEK
1 سال
.com.br
567,00 SEK
1 سال
N/A
567,00 SEK
1 سال
.net.br
567,00 SEK
1 سال
N/A
567,00 SEK
1 سال
.pe
1.496,00 SEK
1 سال
1.496,00 SEK
1 سال
1.496,00 SEK
1 سال
.a.se

سال
299,00 SEK
1 سال
299,00 SEK
1 سال
.pw
741,00 SEK
1 سال
741,00 SEK
1 سال
741,00 SEK
1 سال
.dm
2.976,00 SEK
1 سال
2.976,00 SEK
1 سال
2.976,00 SEK
1 سال
.cf
582,00 SEK
1 سال
N/A
582,00 SEK
1 سال
.ml
582,00 SEK
1 سال
N/A
582,00 SEK
1 سال
.ga
582,00 SEK
1 سال
N/A
582,00 SEK
1 سال
.africa.com
900,00 SEK
1 سال
900,00 SEK
1 سال
900,00 SEK
1 سال
.bike
625,00 SEK
1 سال
625,00 SEK
1 سال
625,00 SEK
1 سال
.singles
805,00 SEK
1 سال
805,00 SEK
1 سال
805,00 SEK
1 سال
.ventures
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
.guru
681,00 SEK
1 سال
681,00 SEK
1 سال
681,00 SEK
1 سال
.clothing
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.holdings
1.492,00 SEK
1 سال
1.492,00 SEK
1 سال
1.492,00 SEK
1 سال
.tips
866,00 SEK
1 سال
866,00 SEK
1 سال
866,00 SEK
1 سال
.center
753,00 SEK
1 سال
753,00 SEK
1 سال
753,00 SEK
1 سال
.systems
866,00 SEK
1 سال
866,00 SEK
1 سال
866,00 SEK
1 سال
.today
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.cab
977,00 SEK
1 سال
977,00 SEK
1 سال
977,00 SEK
1 سال
.computer
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.land
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.menu
1.098,00 SEK
1 سال
1.098,00 SEK
1 سال
1.098,00 SEK
1 سال
.uno
750,00 SEK
1 سال
750,00 SEK
1 سال
750,00 SEK
1 سال
.email
866,00 SEK
1 سال
866,00 SEK
1 سال
866,00 SEK
1 سال
.solutions
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.support
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.berlin
1.430,00 SEK
1 سال
1.430,00 SEK
1 سال
1.430,00 SEK
1 سال
.club
319,00 SEK
1 سال
319,00 SEK
1 سال
319,00 SEK
1 سال
.jetzt
707,00 SEK
1 سال
707,00 SEK
1 سال
707,00 SEK
1 سال
.uk
327,00 SEK
1 سال
N/A
327,00 SEK
1 سال
.xyz
250,00 SEK
1 سال
250,00 SEK
1 سال
250,00 SEK
1 سال
.hiv
3.913,00 SEK
1 سال
3.913,00 SEK
1 سال
3.913,00 SEK
1 سال
.domains
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
.bar
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
.rocks
636,00 SEK
1 سال
636,00 SEK
1 سال
636,00 SEK
1 سال
.ninja
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
.tattoo
1.244,00 SEK
1 سال
1.244,00 SEK
1 سال
1.244,00 SEK
1 سال
.consulting
1.102,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
.ceo
2.229,00 SEK
1 سال
2.229,00 SEK
1 سال
2.229,00 SEK
1 سال
.gratis
379,00 SEK
1 سال
379,00 SEK
1 سال
379,00 SEK
1 سال
.casa
373,00 SEK
1 سال
373,00 SEK
1 سال
373,00 SEK
1 سال
.click
505,00 SEK
1 سال
505,00 SEK
1 سال
505,00 SEK
1 سال
.work
372,00 SEK
1 سال
372,00 SEK
1 سال
372,00 SEK
1 سال
.london
1.043,00 SEK
1 سال
1.043,00 SEK
1 سال
1.043,00 SEK
1 سال
.bio
1.761,00 SEK
1 سال
1.761,00 SEK
1 سال
1.761,00 SEK
1 سال
.vegas
1.535,00 SEK
1 سال
1.535,00 SEK
1 سال
1.535,00 SEK
1 سال
.hamburg
1.430,00 SEK
1 سال
1.430,00 SEK
1 سال
1.430,00 SEK
1 سال
.poker
1.619,00 SEK
1 سال
1.619,00 SEK
1 سال
1.619,00 SEK
1 سال
.pizza
1.493,00 SEK
1 سال
1.493,00 SEK
1 سال
1.493,00 SEK
1 سال
.paris
1.245,00 SEK
1 سال
1.245,00 SEK
1 سال
1.245,00 SEK
1 سال
.bingo
1.407,00 SEK
1 سال
1.407,00 SEK
1 سال
1.407,00 SEK
1 سال
.one
179,00 SEK
1 سال
179,00 SEK
1 سال
179,00 SEK
1 سال
.tennis
1.407,00 SEK
1 سال
1.407,00 SEK
1 سال
1.407,00 SEK
1 سال
.as
2.976,00 SEK
2 سال
N/A
2.976,00 SEK
2 سال
.bi
1.475,00 SEK
1 سال
1.475,00 SEK
1 سال
1.475,00 SEK
1 سال
.ee
557,00 SEK
1 سال
191,00 SEK
1 سال
557,00 SEK
1 سال
.global
1.416,00 SEK
1 سال
1.416,00 SEK
1 سال
1.416,00 SEK
1 سال
.golf
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
.boutique
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.casino
2.962,00 SEK
1 سال
2.962,00 SEK
1 سال
2.962,00 SEK
1 سال
.love
538,00 SEK
1 سال
538,00 SEK
1 سال
538,00 SEK
1 سال
.nyc
926,00 SEK
1 سال
926,00 SEK
1 سال
926,00 SEK
1 سال
.restaurant
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
.hockey
1.407,00 SEK
1 سال
1.407,00 SEK
1 سال
1.407,00 SEK
1 سال
.cafe
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
.forsale
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.science
912,00 SEK
1 سال
912,00 SEK
1 سال
912,00 SEK
1 سال
.top
302,00 SEK
1 سال
302,00 SEK
1 سال
302,00 SEK
1 سال
.party
527,00 SEK
1 سال
527,00 SEK
1 سال
527,00 SEK
1 سال
.rehab
977,00 SEK
1 سال
977,00 SEK
1 سال
977,00 SEK
1 سال
.fyi
753,00 SEK
1 سال
753,00 SEK
1 سال
753,00 SEK
1 سال
.mba
977,00 SEK
1 سال
977,00 SEK
1 سال
977,00 SEK
1 سال
.fans
1.808,00 SEK
1 سال
1.808,00 SEK
1 سال
1.808,00 SEK
1 سال
.online
670,00 SEK
1 سال
670,00 SEK
1 سال
670,00 SEK
1 سال
.amsterdam
1.119,00 SEK
1 سال
1.119,00 SEK
1 سال
1.119,00 SEK
1 سال
.men
912,00 SEK
1 سال
912,00 SEK
1 سال
912,00 SEK
1 سال
.ski
1.487,00 SEK
1 سال
1.487,00 SEK
1 سال
1.487,00 SEK
1 سال
.sexy
54.574,00 SEK
1 سال
54.574,00 SEK
1 سال
54.574,00 SEK
1 سال
.tickets
8.468,00 SEK
1 سال
9.409,00 SEK
1 سال
8.468,00 SEK
1 سال
.film
2.054,00 SEK
1 سال
2.054,00 SEK
1 سال
2.054,00 SEK
1 سال
.game
7.998,00 SEK
1 سال
7.998,00 SEK
1 سال
7.998,00 SEK
1 سال
.rent
1.670,00 SEK
1 سال
1.670,00 SEK
1 سال
1.670,00 SEK
1 سال
.sex
2.363,00 SEK
1 سال
2.363,00 SEK
1 سال
2.363,00 SEK
1 سال
.live
929,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
.studio
929,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
.vin
1.027,00 SEK
1 سال
1.027,00 SEK
1 سال
1.027,00 SEK
1 سال
.wine
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
.wtf
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.cloud
405,00 SEK
1 سال
405,00 SEK
1 سال
405,00 SEK
1 سال
.bet
755,00 SEK
1 سال
755,00 SEK
1 سال
755,00 SEK
1 سال
.bible
2.896,00 SEK
1 سال
2.896,00 SEK
1 سال
2.896,00 SEK
1 سال
.express
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.expert
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
1.488,00 SEK
1 سال
.exposed
710,00 SEK
1 سال
710,00 SEK
1 سال
710,00 SEK
1 سال
.press
1.764,00 SEK
1 سال
1.764,00 SEK
1 سال
1.764,00 SEK
1 سال
.vip
993,00 SEK
1 سال
993,00 SEK
1 سال
993,00 SEK
1 سال
.sebackorder
250,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.shop
1.053,00 SEK
1 سال
1.053,00 SEK
1 سال
1.053,00 SEK
1 سال
.shopping
1.037,00 SEK
1 سال
1.037,00 SEK
1 سال
1.037,00 SEK
1 سال
.blog
538,00 SEK
1 سال
538,00 SEK
1 سال
538,00 SEK
1 سال
.cam
960,00 SEK
1 سال
960,00 SEK
1 سال
960,00 SEK
1 سال
.africa
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
.art
504,00 SEK
1 سال
504,00 SEK
1 سال
504,00 SEK
1 سال
.baby
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
.so
1.736,00 SEK
1 سال
1.736,00 SEK
1 سال
1.736,00 SEK
1 سال
.design
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.sport
7.716,00 SEK
1 سال
7.716,00 SEK
1 سال
7.716,00 SEK
1 سال
.dental
1.547,00 SEK
1 سال
1.547,00 SEK
1 سال
1.547,00 SEK
1 سال
.dentist
1.545,00 SEK
1 سال
1.545,00 SEK
1 سال
1.545,00 SEK
1 سال
.associates
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.auction
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
1.034,00 SEK
1 سال
.blackfriday
2.896,00 SEK
1 سال
2.896,00 SEK
1 سال
2.896,00 SEK
1 سال
.bo
4.893,00 SEK
1 سال
1.120,00 SEK
1 سال
4.893,00 SEK
1 سال
.broker
926,00 SEK
1 سال
926,00 SEK
1 سال
926,00 SEK
1 سال
.monster
252,00 SEK
1 سال
252,00 SEK
1 سال
252,00 SEK
1 سال
.best
2.229,00 SEK
1 سال
2.229,00 SEK
1 سال
2.229,00 SEK
1 سال
.se.bo
649,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.com.bo
499,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.dev
550,00 SEK
1 سال
550,00 SEK
1 سال
550,00 SEK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains