ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se sale!
49,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
.com
446,00 SEK
1 سال
446,00 SEK
1 سال
446,00 SEK
1 سال
.eu hot!
282,00 SEK
1 سال
282,00 SEK
1 سال
282,00 SEK
1 سال
.nu
450,00 SEK
1 سال
450,00 SEK
1 سال
450,00 SEK
1 سال
.eu.com
693,00 SEK
1 سال
693,00 SEK
1 سال
693,00 SEK
1 سال
.co
923,00 SEK
1 سال
923,00 SEK
1 سال
923,00 SEK
1 سال
.st

سال
N/A
2.245,00 SEK
5 سال
.tel
534,00 SEK
1 سال
534,00 SEK
1 سال
534,00 SEK
1 سال
.biz
611,00 SEK
1 سال
611,00 SEK
1 سال
611,00 SEK
1 سال
.info
705,00 SEK
1 سال
705,00 SEK
1 سال
705,00 SEK
1 سال
.jobs
2.547,00 SEK
1 سال
2.547,00 SEK
1 سال
2.547,00 SEK
1 سال
.mobi
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
.net
536,00 SEK
1 سال
536,00 SEK
1 سال
536,00 SEK
1 سال
.org
489,00 SEK
1 سال
489,00 SEK
1 سال
489,00 SEK
1 سال
.travel
2.402,00 SEK
1 سال
2.402,00 SEK
1 سال
2.402,00 SEK
1 سال
.xxx
2.422,00 SEK
1 سال
2.422,00 SEK
1 سال
2.422,00 SEK
1 سال
.co.no
731,00 SEK
1 سال
N/A
731,00 SEK
1 سال
.dk
519,00 SEK
1 سال
N/A
519,00 SEK
1 سال
.fi
538,00 SEK
1 سال
N/A
538,00 SEK
1 سال
.gl
1.215,00 SEK
1 سال
N/A
1.215,00 SEK
1 سال
.is
1.324,00 SEK
1 سال
N/A
1.324,00 SEK
1 سال
.no
514,00 SEK
1 سال
N/A
514,00 SEK
1 سال
.lt
786,00 SEK
1 سال
N/A
786,00 SEK
1 سال
.lv
1.199,00 SEK
1 سال
N/A
999,00 SEK
1 سال
.at
593,00 SEK
1 سال
N/A
593,00 SEK
1 سال
.co.at
593,00 SEK
1 سال
N/A
593,00 SEK
1 سال
.com.pt
875,00 SEK
1 سال
N/A
875,00 SEK
1 سال
.es
419,00 SEK
1 سال
N/A
419,00 SEK
1 سال
.fr
1.065,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.or.at
593,00 SEK
1 سال
N/A
593,00 SEK
1 سال
.ba
1.750,00 SEK
1 سال
N/A
1.250,00 SEK
1 سال
.be
366,00 SEK
1 سال
366,00 SEK
1 سال
366,00 SEK
1 سال
.ch
771,00 SEK
1 سال
N/A
771,00 SEK
1 سال
.lu
662,00 SEK
1 سال
662,00 SEK
1 سال
662,00 SEK
1 سال
.com.ua

سال
N/A
1.000,00 SEK
1 سال
.cz
744,00 SEK
1 سال
N/A
744,00 SEK
1 سال
.ru.com
2.082,00 SEK
1 سال
2.082,00 SEK
1 سال
2.082,00 SEK
1 سال
.xn--p1ai
753,00 SEK
1 سال
146,00 SEK
1 سال
753,00 SEK
1 سال
.com.de
270,00 SEK
1 سال
270,00 SEK
1 سال
270,00 SEK
1 سال
.de hot!
192,00 SEK
1 سال
192,00 SEK
1 سال
192,00 SEK
1 سال
.gr
899,00 SEK
2 سال
N/A
899,00 SEK
2 سال
.it hot!
746,00 SEK
1 سال
746,00 SEK
1 سال
746,00 SEK
1 سال
.me
665,00 SEK
1 سال
665,00 SEK
1 سال
665,00 SEK
1 سال
.nl
321,00 SEK
1 سال
321,00 SEK
1 سال
321,00 SEK
1 سال
.pl
875,00 SEK
1 سال
N/A
875,00 SEK
1 سال
.si
760,00 SEK
1 سال
N/A
760,00 SEK
1 سال
.co.uk
346,00 SEK
1 سال
N/A
346,00 SEK
1 سال
.me.uk
346,00 SEK
1 سال
N/A
346,00 SEK
1 سال
.org.uk
346,00 SEK
1 سال
N/A
346,00 SEK
1 سال
.uk.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.uk.net

سال
N/A
2.915,00 SEK
2 سال
.gg
3.598,00 SEK
2 سال
N/A
3.598,00 SEK
2 سال
.je
3.598,00 SEK
2 سال
N/A
3.598,00 SEK
2 سال
.cc
580,00 SEK
1 سال
580,00 SEK
1 سال
580,00 SEK
1 سال
.gd
1.102,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
.gs
753,00 SEK
1 سال
753,00 SEK
1 سال
753,00 SEK
1 سال
.tv
1.008,00 SEK
1 سال
1.008,00 SEK
1 سال
1.008,00 SEK
1 سال
.ws
965,00 SEK
1 سال
965,00 SEK
1 سال
965,00 SEK
1 سال
.ac
1.260,00 SEK
1 سال
1.260,00 SEK
1 سال
1.260,00 SEK
1 سال
.ag
2.178,00 SEK
1 سال
2.014,00 SEK
1 سال
2.178,00 SEK
1 سال
.bz
1.094,00 SEK
2 سال
N/A
1.094,00 SEK
2 سال
.cm
2.107,00 SEK
1 سال
N/A
2.107,00 SEK
1 سال
.cn
2.556,00 SEK
1 سال
2.556,00 SEK
1 سال
1.724,00 SEK
1 سال
.com.ag
1.633,00 SEK
1 سال
1.633,00 SEK
1 سال
1.633,00 SEK
1 سال
.cx
780,00 SEK
1 سال
780,00 SEK
1 سال
780,00 SEK
1 سال
.ec
1.827,00 SEK
1 سال
1.827,00 SEK
1 سال
1.827,00 SEK
1 سال
.hk
1.555,00 SEK
1 سال
N/A
1.555,00 SEK
1 سال
.hn
1.921,00 SEK
1 سال
N/A
1.921,00 SEK
1 سال
.in
650,00 SEK
1 سال
650,00 SEK
1 سال
650,00 SEK
1 سال
.info.ec
1.827,00 SEK
1 سال
1.827,00 SEK
1 سال
1.827,00 SEK
1 سال
.io hot!
1.053,00 SEK
1 سال
1.053,00 SEK
1 سال
1.053,00 SEK
1 سال
.net.ag
1.633,00 SEK
1 سال
1.633,00 SEK
1 سال
1.633,00 SEK
1 سال
.org.ag
1.633,00 SEK
1 سال
1.633,00 SEK
1 سال
1.633,00 SEK
1 سال
.sh
1.260,00 SEK
1 سال
1.260,00 SEK
1 سال
1.260,00 SEK
1 سال
.tw
910,00 SEK
1 سال
910,00 SEK
1 سال
910,00 SEK
1 سال
.us
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
.ae
1.708,00 SEK
1 سال
N/A
1.708,00 SEK
1 سال
.af
2.078,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
2.078,00 SEK
1 سال
.co.il
2.575,00 SEK
1 سال
N/A
2.575,00 SEK
1 سال
.com.af
1.065,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.com.ps
1.102,00 SEK
1 سال
984,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
.net.af
1.065,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.net.ps
1.102,00 SEK
1 سال
984,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
.org.af
1.065,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.org.il
2.575,00 SEK
1 سال
N/A
2.575,00 SEK
1 سال
.org.ps
1.102,00 SEK
1 سال
984,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
.ps
1.721,00 SEK
1 سال
984,00 SEK
1 سال
1.721,00 SEK
1 سال
.am
1.216,00 SEK
1 سال
1.216,00 SEK
1 سال
1.216,00 SEK
1 سال
.asia
586,00 SEK
1 سال
586,00 SEK
1 سال
586,00 SEK
1 سال
.cn.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.fm
2.065,00 SEK
1 سال
2.065,00 SEK
1 سال
2.065,00 SEK
1 سال
.jp
1.807,00 SEK
1 سال
N/A
1.807,00 SEK
1 سال
.tm
18.953,00 SEK
10 سال
N/A
18.953,00 SEK
10 سال
.vn
1.672,00 SEK
1 سال
984,00 SEK
1 سال
1.672,00 SEK
1 سال
.com.ar
2.373,00 SEK
1 سال
1.633,00 SEK
1 سال
2.373,00 SEK
1 سال
.com.br
621,00 SEK
1 سال
N/A
621,00 SEK
1 سال
.net.br
621,00 SEK
1 سال
N/A
621,00 SEK
1 سال
.pe
1.533,00 SEK
1 سال
1.533,00 SEK
1 سال
1.533,00 SEK
1 سال
.a.se

سال
299,00 SEK
1 سال
299,00 SEK
1 سال
.pw
760,00 SEK
1 سال
760,00 SEK
1 سال
760,00 SEK
1 سال
.dm
3.052,00 SEK
1 سال
3.052,00 SEK
1 سال
3.052,00 SEK
1 سال
.cf
609,00 SEK
1 سال
N/A
609,00 SEK
1 سال
.ml
609,00 SEK
1 سال
N/A
609,00 SEK
1 سال
.ga
1.559,00 SEK
1 سال
1.559,00 SEK
1 سال
1.559,00 SEK
1 سال
.africa.com
922,00 SEK
1 سال
922,00 SEK
1 سال
922,00 SEK
1 سال
.bike
646,00 SEK
1 سال
646,00 SEK
1 سال
646,00 SEK
1 سال
.singles
805,00 SEK
1 سال
805,00 SEK
1 سال
805,00 SEK
1 سال
.ventures
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
.guru
704,00 SEK
1 سال
704,00 SEK
1 سال
704,00 SEK
1 سال
.clothing
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.holdings
1.529,00 SEK
1 سال
1.529,00 SEK
1 سال
1.529,00 SEK
1 سال
.tips
888,00 SEK
1 سال
888,00 SEK
1 سال
888,00 SEK
1 سال
.center
773,00 SEK
1 سال
773,00 SEK
1 سال
773,00 SEK
1 سال
.systems
888,00 SEK
1 سال
888,00 SEK
1 سال
888,00 SEK
1 سال
.today
853,00 SEK
1 سال
853,00 SEK
1 سال
853,00 SEK
1 سال
.cab
1.002,00 SEK
1 سال
1.002,00 SEK
1 سال
1.002,00 SEK
1 سال
.computer
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.land
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.menu
1.125,00 SEK
1 سال
1.125,00 SEK
1 سال
1.125,00 SEK
1 سال
.uno
769,00 SEK
1 سال
769,00 SEK
1 سال
769,00 SEK
1 سال
.email
888,00 SEK
1 سال
888,00 SEK
1 سال
888,00 SEK
1 سال
.solutions
853,00 SEK
1 سال
853,00 SEK
1 سال
853,00 SEK
1 سال
.support
853,00 SEK
1 سال
853,00 SEK
1 سال
853,00 SEK
1 سال
.berlin
1.618,00 SEK
1 سال
1.618,00 SEK
1 سال
1.618,00 SEK
1 سال
.club
319,00 SEK
1 سال
319,00 SEK
1 سال
319,00 SEK
1 سال
.jetzt
726,00 SEK
1 سال
726,00 SEK
1 سال
726,00 SEK
1 سال
.uk
346,00 SEK
1 سال
N/A
346,00 SEK
1 سال
.xyz
249,00 SEK
1 سال
249,00 SEK
1 سال
249,00 SEK
1 سال
.hiv
4.016,00 SEK
1 سال
4.016,00 SEK
1 سال
4.016,00 SEK
1 سال
.domains
1.124,00 SEK
1 سال
1.124,00 SEK
1 سال
1.124,00 SEK
1 سال
.bar
1.827,00 SEK
1 سال
1.827,00 SEK
1 سال
1.827,00 SEK
1 سال
.rocks
652,00 SEK
1 سال
652,00 SEK
1 سال
652,00 SEK
1 سال
.ninja
449,00 SEK
1 سال
449,00 SEK
1 سال
449,00 SEK
1 سال
.tattoo
1.275,00 SEK
1 سال
1.275,00 SEK
1 سال
1.275,00 SEK
1 سال
.consulting
1.129,00 SEK
1 سال
1.129,00 SEK
1 سال
1.129,00 SEK
1 سال
.ceo
2.285,00 SEK
1 سال
2.285,00 SEK
1 سال
2.285,00 SEK
1 سال
.gratis
392,00 SEK
1 سال
392,00 SEK
1 سال
392,00 SEK
1 سال
.casa
373,00 SEK
1 سال
373,00 SEK
1 سال
373,00 SEK
1 سال
.click
519,00 SEK
1 سال
519,00 SEK
1 سال
519,00 SEK
1 سال
.work
371,00 SEK
1 سال
371,00 SEK
1 سال
371,00 SEK
1 سال
.london
1.096,00 SEK
1 سال
1.096,00 SEK
1 سال
1.096,00 SEK
1 سال
.bio
1.804,00 SEK
1 سال
1.804,00 SEK
1 سال
1.804,00 SEK
1 سال
.vegas
1.573,00 SEK
1 سال
1.573,00 SEK
1 سال
1.573,00 SEK
1 سال
.hamburg
1.618,00 SEK
1 سال
1.618,00 SEK
1 سال
1.618,00 SEK
1 سال
.poker
1.659,00 SEK
1 سال
1.659,00 SEK
1 سال
1.659,00 SEK
1 سال
.pizza
1.529,00 SEK
1 سال
1.529,00 SEK
1 سال
1.529,00 SEK
1 سال
.paris
1.299,00 SEK
1 سال
1.299,00 SEK
1 سال
1.299,00 SEK
1 سال
.bingo
1.441,00 SEK
1 سال
1.441,00 SEK
1 سال
1.441,00 SEK
1 سال
.one
370,00 SEK
1 سال
370,00 SEK
1 سال
370,00 SEK
1 سال
.tennis
1.441,00 SEK
1 سال
1.441,00 SEK
1 سال
1.441,00 SEK
1 سال
.as
3.052,00 SEK
2 سال
N/A
3.052,00 SEK
2 سال
.bi
1.539,00 SEK
1 سال
1.539,00 SEK
1 سال
1.539,00 SEK
1 سال
.ee
596,00 SEK
1 سال
219,00 SEK
1 سال
596,00 SEK
1 سال
.global
1.464,00 SEK
1 سال
1.464,00 SEK
1 سال
1.464,00 SEK
1 سال
.golf
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
.boutique
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.casino
3.038,00 SEK
1 سال
3.038,00 SEK
1 سال
3.038,00 SEK
1 سال
.love
557,00 SEK
1 سال
557,00 SEK
1 سال
557,00 SEK
1 سال
.nyc
950,00 SEK
1 سال
950,00 SEK
1 سال
950,00 SEK
1 سال
.restaurant
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
.hockey
1.441,00 SEK
1 سال
1.441,00 SEK
1 سال
1.441,00 SEK
1 سال
.cafe
1.124,00 SEK
1 سال
1.124,00 SEK
1 سال
1.124,00 SEK
1 سال
.forsale
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.science
935,00 SEK
1 سال
935,00 SEK
1 سال
935,00 SEK
1 سال
.top
298,00 SEK
1 سال
298,00 SEK
1 سال
298,00 SEK
1 سال
.party
545,00 SEK
1 سال
545,00 SEK
1 سال
545,00 SEK
1 سال
.rehab
1.002,00 SEK
1 سال
1.002,00 SEK
1 سال
1.002,00 SEK
1 سال
.fyi
773,00 SEK
1 سال
773,00 SEK
1 سال
773,00 SEK
1 سال
.mba
1.002,00 SEK
1 سال
1.002,00 SEK
1 سال
1.002,00 SEK
1 سال
.fans
1.853,00 SEK
1 سال
1.853,00 SEK
1 سال
1.853,00 SEK
1 سال
.online
693,00 SEK
1 سال
693,00 SEK
1 سال
693,00 SEK
1 سال
.amsterdam
1.168,00 SEK
1 سال
1.168,00 SEK
1 سال
1.168,00 SEK
1 سال
.men
935,00 SEK
1 سال
935,00 SEK
1 سال
935,00 SEK
1 سال
.ski
1.523,00 SEK
1 سال
1.523,00 SEK
1 سال
1.523,00 SEK
1 سال
.sexy
56.430,00 SEK
1 سال
56.430,00 SEK
1 سال
56.430,00 SEK
1 سال
.tickets
8.756,00 SEK
1 سال
9.729,00 SEK
1 سال
8.756,00 SEK
1 سال
.film
2.105,00 SEK
1 سال
2.105,00 SEK
1 سال
2.105,00 SEK
1 سال
.game
8.270,00 SEK
1 سال
8.270,00 SEK
1 سال
8.270,00 SEK
1 سال
.rent
1.711,00 SEK
1 سال
1.711,00 SEK
1 سال
1.711,00 SEK
1 سال
.sex
2.422,00 SEK
1 سال
2.422,00 SEK
1 سال
2.422,00 SEK
1 سال
.live
953,00 SEK
1 سال
953,00 SEK
1 سال
953,00 SEK
1 سال
.studio
953,00 SEK
1 سال
953,00 SEK
1 سال
953,00 SEK
1 سال
.vin
1.062,00 SEK
1 سال
1.062,00 SEK
1 سال
1.062,00 SEK
1 سال
.wine
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
.wtf
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.cloud
418,00 SEK
1 سال
418,00 SEK
1 سال
418,00 SEK
1 سال
.bet
774,00 SEK
1 سال
774,00 SEK
1 سال
774,00 SEK
1 سال
.bible
2.970,00 SEK
1 سال
2.970,00 SEK
1 سال
2.970,00 SEK
1 سال
.express
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.expert
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
.exposed
729,00 SEK
1 سال
729,00 SEK
1 سال
729,00 SEK
1 سال
.press
1.807,00 SEK
1 سال
1.807,00 SEK
1 سال
1.807,00 SEK
1 سال
.vip
1.018,00 SEK
1 سال
1.018,00 SEK
1 سال
1.018,00 SEK
1 سال
.sebackorder
250,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.shop
1.079,00 SEK
1 سال
1.079,00 SEK
1 سال
1.079,00 SEK
1 سال
.shopping
1.063,00 SEK
1 سال
1.063,00 SEK
1 سال
1.063,00 SEK
1 سال
.blog
557,00 SEK
1 سال
557,00 SEK
1 سال
557,00 SEK
1 سال
.cam
984,00 SEK
1 سال
984,00 SEK
1 سال
984,00 SEK
1 سال
.africa
446,00 SEK
1 سال
446,00 SEK
1 سال
446,00 SEK
1 سال
.art
648,00 SEK
1 سال
648,00 SEK
1 سال
648,00 SEK
1 سال
.baby
1.827,00 SEK
1 سال
1.827,00 SEK
1 سال
1.827,00 SEK
1 سال
.so
1.779,00 SEK
1 سال
1.779,00 SEK
1 سال
1.779,00 SEK
1 سال
.design
969,00 SEK
1 سال
969,00 SEK
1 سال
969,00 SEK
1 سال
.sport
7.978,00 SEK
1 سال
7.978,00 SEK
1 سال
7.978,00 SEK
1 سال
.dental
1.585,00 SEK
1 سال
1.585,00 SEK
1 سال
1.585,00 SEK
1 سال
.dentist
1.583,00 SEK
1 سال
1.583,00 SEK
1 سال
1.583,00 SEK
1 سال
.associates
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.auction
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.blackfriday
2.970,00 SEK
1 سال
2.970,00 SEK
1 سال
2.970,00 SEK
1 سال
.bo
5.059,00 SEK
1 سال
1.148,00 SEK
1 سال
5.059,00 SEK
1 سال
.broker
950,00 SEK
1 سال
950,00 SEK
1 سال
950,00 SEK
1 سال
.monster
251,00 SEK
1 سال
251,00 SEK
1 سال
251,00 SEK
1 سال
.best
2.285,00 SEK
1 سال
2.285,00 SEK
1 سال
2.285,00 SEK
1 سال
.se.bo
649,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.com.bo
499,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.dev
565,00 SEK
1 سال
565,00 SEK
1 سال
565,00 SEK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains