ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se sale!
49,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
.com
401,00 SEK
1 سال
401,00 SEK
1 سال
401,00 SEK
1 سال
.eu hot!
241,00 SEK
1 سال
241,00 SEK
1 سال
241,00 SEK
1 سال
.nu
450,00 SEK
1 سال
450,00 SEK
1 سال
450,00 SEK
1 سال
.eu.com
652,00 SEK
1 سال
652,00 SEK
1 سال
652,00 SEK
1 سال
.co
818,00 SEK
1 سال
818,00 SEK
1 سال
818,00 SEK
1 سال
.st

سال
N/A
2.245,00 SEK
5 سال
.tel
512,00 SEK
1 سال
512,00 SEK
1 سال
512,00 SEK
1 سال
.biz
556,00 SEK
1 سال
556,00 SEK
1 سال
556,00 SEK
1 سال
.info
631,00 SEK
1 سال
631,00 SEK
1 سال
631,00 SEK
1 سال
.jobs
2.448,00 SEK
1 سال
2.448,00 SEK
1 سال
2.448,00 SEK
1 سال
.mobi
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
.net
479,00 SEK
1 سال
479,00 SEK
1 سال
479,00 SEK
1 سال
.org
469,00 SEK
1 سال
469,00 SEK
1 سال
469,00 SEK
1 سال
.travel
2.197,00 SEK
1 سال
2.197,00 SEK
1 سال
2.197,00 SEK
1 سال
.xxx
2.328,00 SEK
1 سال
2.328,00 SEK
1 سال
2.328,00 SEK
1 سال
.co.no
689,00 SEK
1 سال
N/A
689,00 SEK
1 سال
.dk
430,00 SEK
1 سال
N/A
430,00 SEK
1 سال
.fi
505,00 SEK
1 سال
N/A
505,00 SEK
1 سال
.gl
1.150,00 SEK
1 سال
N/A
1.150,00 SEK
1 سال
.is
1.252,00 SEK
1 سال
N/A
1.252,00 SEK
1 سال
.no
493,00 SEK
1 سال
N/A
493,00 SEK
1 سال
.lt
741,00 SEK
1 سال
N/A
741,00 SEK
1 سال
.lv
1.199,00 SEK
1 سال
N/A
999,00 SEK
1 سال
.at
502,00 SEK
1 سال
N/A
502,00 SEK
1 سال
.co.at
502,00 SEK
1 سال
N/A
502,00 SEK
1 سال
.com.pt
810,00 SEK
1 سال
N/A
810,00 SEK
1 سال
.es
381,00 SEK
1 سال
N/A
381,00 SEK
1 سال
.fr
958,00 SEK
1 سال
958,00 SEK
1 سال
958,00 SEK
1 سال
.or.at
502,00 SEK
1 سال
N/A
502,00 SEK
1 سال
.ba
1.750,00 SEK
1 سال
N/A
1.250,00 SEK
1 سال
.be
332,00 SEK
1 سال
332,00 SEK
1 سال
332,00 SEK
1 سال
.ch
708,00 SEK
1 سال
N/A
708,00 SEK
1 سال
.lu
624,00 SEK
1 سال
624,00 SEK
1 سال
624,00 SEK
1 سال
.com.ua

سال
N/A
1.000,00 SEK
1 سال
.cz
672,00 SEK
1 سال
N/A
672,00 SEK
1 سال
.ru

سال
N/A
N/A
.ru.com
1.222,00 SEK
1 سال
1.222,00 SEK
1 سال
1.222,00 SEK
1 سال
.xn--p1ai
723,00 SEK
1 سال
139,00 SEK
1 سال
723,00 SEK
1 سال
.com.de
245,00 SEK
1 سال
245,00 SEK
1 سال
245,00 SEK
1 سال
.de hot!
173,00 SEK
1 سال
173,00 SEK
1 سال
173,00 SEK
1 سال
.gr
826,00 SEK
2 سال
N/A
826,00 SEK
2 سال
.it hot!
675,00 SEK
1 سال
675,00 SEK
1 سال
675,00 SEK
1 سال
.me
585,00 SEK
1 سال
585,00 SEK
1 سال
585,00 SEK
1 سال
.nl
260,00 SEK
1 سال
260,00 SEK
1 سال
260,00 SEK
1 سال
.pl
666,00 SEK
1 سال
N/A
666,00 SEK
1 سال
.si
717,00 SEK
1 سال
N/A
717,00 SEK
1 سال
.co.uk
317,00 SEK
1 سال
N/A
317,00 SEK
1 سال
.me.uk
317,00 SEK
1 سال
N/A
317,00 SEK
1 سال
.org.uk
317,00 SEK
1 سال
N/A
317,00 SEK
1 سال
.uk.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.uk.net

سال
N/A
2.915,00 SEK
2 سال
.gg
3.330,00 SEK
2 سال
N/A
3.330,00 SEK
2 سال
.je
3.330,00 SEK
2 سال
N/A
3.330,00 SEK
2 سال
.cc
556,00 SEK
1 سال
556,00 SEK
1 سال
556,00 SEK
1 سال
.gd
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.gs
723,00 SEK
1 سال
723,00 SEK
1 سال
723,00 SEK
1 سال
.tv
969,00 SEK
1 سال
969,00 SEK
1 سال
969,00 SEK
1 سال
.ws
894,00 SEK
1 سال
894,00 SEK
1 سال
894,00 SEK
1 سال
.ac
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
.ag
2.094,00 SEK
1 سال
1.937,00 SEK
1 سال
2.094,00 SEK
1 سال
.bz
1.094,00 SEK
2 سال
N/A
1.094,00 SEK
2 سال
.cm
1.991,00 SEK
1 سال
N/A
1.991,00 SEK
1 سال
.cn
2.463,00 SEK
1 سال
2.463,00 SEK
1 سال
1.618,00 SEK
1 سال
.com.ag
1.571,00 SEK
1 سال
1.571,00 SEK
1 سال
1.571,00 SEK
1 سال
.cx
749,00 SEK
1 سال
749,00 SEK
1 سال
749,00 SEK
1 سال
.ec
1.757,00 SEK
1 سال
1.757,00 SEK
1 سال
1.757,00 SEK
1 سال
.hk
1.495,00 SEK
1 سال
N/A
1.495,00 SEK
1 سال
.hn
1.847,00 SEK
1 سال
1.847,00 SEK
1 سال
1.847,00 SEK
1 سال
.in
623,00 SEK
1 سال
623,00 SEK
1 سال
623,00 SEK
1 سال
.info.ec
1.757,00 SEK
1 سال
1.757,00 SEK
1 سال
1.757,00 SEK
1 سال
.io hot!
915,00 SEK
1 سال
915,00 SEK
1 سال
915,00 SEK
1 سال
.net.ag
1.571,00 SEK
1 سال
1.571,00 SEK
1 سال
1.571,00 SEK
1 سال
.org.ag
1.571,00 SEK
1 سال
1.571,00 SEK
1 سال
1.571,00 SEK
1 سال
.sh
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
.tw
1.015,00 SEK
1 سال
1.015,00 SEK
1 سال
1.015,00 SEK
1 سال
.us
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
.ae
1.614,00 SEK
1 سال
N/A
1.614,00 SEK
1 سال
.af
1.998,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.998,00 SEK
1 سال
.co.il
825,00 SEK
1 سال
1.665,00 SEK
1 سال
825,00 SEK
1 سال
.com.af
1.024,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.024,00 SEK
1 سال
.com.ps
1.060,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.net.af
1.024,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.024,00 SEK
1 سال
.net.ps
1.060,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.org.af
1.024,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
1.024,00 SEK
1 سال
.org.il
825,00 SEK
1 سال
1.665,00 SEK
1 سال
825,00 SEK
1 سال
.org.ps
1.060,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
1.060,00 SEK
1 سال
.ps
1.655,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
1.655,00 SEK
1 سال
.am
1.169,00 SEK
1 سال
1.169,00 SEK
1 سال
1.169,00 SEK
1 سال
.asia
556,00 SEK
1 سال
556,00 SEK
1 سال
556,00 SEK
1 سال
.cn.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.fm
1.986,00 SEK
1 سال
1.986,00 SEK
1 سال
1.986,00 SEK
1 سال
.jp
1.739,00 SEK
1 سال
N/A
1.739,00 SEK
1 سال
.tm
17.968,00 SEK
10 سال
N/A
17.968,00 SEK
10 سال
.vn
1.608,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
1.608,00 SEK
1 سال
.com.ar
2.281,00 SEK
1 سال
1.571,00 SEK
1 سال
2.281,00 SEK
1 سال
.com.br
566,00 SEK
1 سال
N/A
566,00 SEK
1 سال
.net.br
566,00 SEK
1 سال
N/A
566,00 SEK
1 سال
.pe
1.474,00 SEK
1 سال
1.474,00 SEK
1 سال
1.474,00 SEK
1 سال
.a.se

سال
299,00 SEK
1 سال
299,00 SEK
1 سال
.pw
729,00 SEK
1 سال
729,00 SEK
1 سال
729,00 SEK
1 سال
.dm
2.932,00 SEK
1 سال
2.932,00 SEK
1 سال
2.932,00 SEK
1 سال
.cf
573,00 SEK
1 سال
N/A
573,00 SEK
1 سال
.ml
573,00 SEK
1 سال
N/A
573,00 SEK
1 سال
.ga
573,00 SEK
1 سال
N/A
573,00 SEK
1 سال
.africa.com
886,00 SEK
1 سال
886,00 SEK
1 سال
886,00 SEK
1 سال
.bike
567,00 SEK
1 سال
567,00 SEK
1 سال
567,00 SEK
1 سال
.singles
805,00 SEK
1 سال
805,00 SEK
1 سال
805,00 SEK
1 سال
.ventures
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.guru
607,00 SEK
1 سال
607,00 SEK
1 سال
607,00 SEK
1 سال
.clothing
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.holdings
1.372,00 SEK
1 سال
1.372,00 SEK
1 سال
1.372,00 SEK
1 سال
.tips
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
.center
700,00 SEK
1 سال
700,00 SEK
1 سال
700,00 SEK
1 سال
.systems
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
.today
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
.cab
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.computer
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.land
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.menu
1.082,00 SEK
1 سال
1.082,00 SEK
1 سال
1.082,00 SEK
1 سال
.uno
739,00 SEK
1 سال
739,00 SEK
1 سال
739,00 SEK
1 سال
.email
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
.solutions
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
.support
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
758,00 SEK
1 سال
.berlin
1.410,00 SEK
1 سال
1.410,00 SEK
1 سال
1.410,00 SEK
1 سال
.club
285,00 SEK
1 سال
285,00 SEK
1 سال
285,00 SEK
1 سال
.jetzt
697,00 SEK
1 سال
697,00 SEK
1 سال
697,00 SEK
1 سال
.uk
317,00 SEK
1 سال
N/A
317,00 SEK
1 سال
.xyz
229,00 SEK
1 سال
229,00 SEK
1 سال
229,00 SEK
1 سال
.hiv
3.852,00 SEK
1 سال
3.852,00 SEK
1 سال
3.852,00 SEK
1 سال
.domains
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.bar
1.757,00 SEK
1 سال
1.757,00 SEK
1 سال
1.757,00 SEK
1 سال
.rocks
539,00 SEK
1 سال
539,00 SEK
1 سال
539,00 SEK
1 سال
.ninja
383,00 SEK
1 سال
383,00 SEK
1 سال
383,00 SEK
1 سال
.tattoo
1.226,00 SEK
1 سال
1.226,00 SEK
1 سال
1.226,00 SEK
1 سال
.consulting
1.012,00 SEK
1 سال
1.012,00 SEK
1 سال
1.012,00 SEK
1 سال
.ceo
2.197,00 SEK
1 سال
2.197,00 SEK
1 سال
2.197,00 SEK
1 سال
.gratis
371,00 SEK
1 سال
371,00 SEK
1 سال
371,00 SEK
1 سال
.casa
437,00 SEK
1 سال
437,00 SEK
1 سال
437,00 SEK
1 سال
.click
497,00 SEK
1 سال
497,00 SEK
1 سال
497,00 SEK
1 سال
.work
365,00 SEK
1 سال
365,00 SEK
1 سال
365,00 SEK
1 سال
.london
1.018,00 SEK
1 سال
1.018,00 SEK
1 سال
1.018,00 SEK
1 سال
.bio
1.663,00 SEK
1 سال
1.663,00 SEK
1 سال
1.663,00 SEK
1 سال
.vegas
1.513,00 SEK
1 سال
1.513,00 SEK
1 سال
1.513,00 SEK
1 سال
.hamburg
1.410,00 SEK
1 سال
1.410,00 SEK
1 سال
1.410,00 SEK
1 سال
.poker
1.519,00 SEK
1 سال
1.519,00 SEK
1 سال
1.519,00 SEK
1 سال
.pizza
1.401,00 SEK
1 سال
1.401,00 SEK
1 سال
1.401,00 SEK
1 سال
.paris
1.228,00 SEK
1 سال
1.228,00 SEK
1 سال
1.228,00 SEK
1 سال
.bingo
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.one
175,00 SEK
1 سال
175,00 SEK
1 سال
175,00 SEK
1 سال
.tennis
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.as
2.932,00 SEK
2 سال
N/A
2.932,00 SEK
2 سال
.bi
1.455,00 SEK
1 سال
1.455,00 SEK
1 سال
1.455,00 SEK
1 سال
.ee
549,00 SEK
1 سال
187,00 SEK
1 سال
549,00 SEK
1 سال
.global
1.310,00 SEK
1 سال
1.310,00 SEK
1 سال
1.310,00 SEK
1 سال
.golf
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.boutique
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.casino
2.773,00 SEK
1 سال
2.773,00 SEK
1 سال
2.773,00 SEK
1 سال
.love
528,00 SEK
1 سال
528,00 SEK
1 سال
528,00 SEK
1 سال
.nyc
913,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
.restaurant
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.hockey
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.cafe
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.forsale
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.science
898,00 SEK
1 سال
898,00 SEK
1 سال
898,00 SEK
1 سال
.top
312,00 SEK
1 سال
312,00 SEK
1 سال
312,00 SEK
1 سال
.party
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
.rehab
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.fyi
700,00 SEK
1 سال
700,00 SEK
1 سال
700,00 SEK
1 سال
.mba
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.fans
1.782,00 SEK
1 سال
1.782,00 SEK
1 سال
1.782,00 SEK
1 سال
.online
657,00 SEK
1 سال
657,00 SEK
1 سال
657,00 SEK
1 سال
.amsterdam
1.104,00 SEK
1 سال
1.104,00 SEK
1 سال
1.104,00 SEK
1 سال
.men
898,00 SEK
1 سال
898,00 SEK
1 سال
898,00 SEK
1 سال
.ski
1.358,00 SEK
1 سال
1.358,00 SEK
1 سال
1.358,00 SEK
1 سال
.sexy
53.498,00 SEK
1 سال
53.498,00 SEK
1 سال
53.498,00 SEK
1 سال
.tickets
8.301,00 SEK
1 سال
9.224,00 SEK
1 سال
8.301,00 SEK
1 سال
.film
2.024,00 SEK
1 سال
2.024,00 SEK
1 سال
2.024,00 SEK
1 سال
.game
7.840,00 SEK
1 سال
7.840,00 SEK
1 سال
7.840,00 SEK
1 سال
.rent
1.646,00 SEK
1 سال
1.646,00 SEK
1 سال
1.646,00 SEK
1 سال
.sex
2.328,00 SEK
1 سال
2.328,00 SEK
1 سال
2.328,00 SEK
1 سال
.live
825,00 SEK
1 سال
825,00 SEK
1 سال
825,00 SEK
1 سال
.studio
825,00 SEK
1 سال
825,00 SEK
1 سال
825,00 SEK
1 سال
.vin
932,00 SEK
1 سال
932,00 SEK
1 سال
932,00 SEK
1 سال
.wine
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.wtf
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.cloud
397,00 SEK
1 سال
397,00 SEK
1 سال
397,00 SEK
1 سال
.bet
668,00 SEK
1 سال
668,00 SEK
1 سال
668,00 SEK
1 سال
.bible
2.853,00 SEK
1 سال
2.853,00 SEK
1 سال
2.853,00 SEK
1 سال
.express
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.expert
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.exposed
700,00 SEK
1 سال
700,00 SEK
1 سال
700,00 SEK
1 سال
.press
1.739,00 SEK
1 سال
1.739,00 SEK
1 سال
1.739,00 SEK
1 سال
.vip
978,00 SEK
1 سال
978,00 SEK
1 سال
978,00 SEK
1 سال
.sebackorder
250,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.shop
1.037,00 SEK
1 سال
1.037,00 SEK
1 سال
1.037,00 SEK
1 سال
.shopping
946,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
.blog
528,00 SEK
1 سال
528,00 SEK
1 سال
528,00 SEK
1 سال
.cam
946,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
946,00 SEK
1 سال
.africa
427,00 SEK
1 سال
427,00 SEK
1 سال
427,00 SEK
1 سال
.art
496,00 SEK
1 سال
496,00 SEK
1 سال
496,00 SEK
1 سال
.baby
1.757,00 SEK
1 سال
1.757,00 SEK
1 سال
1.757,00 SEK
1 سال
.so
1.711,00 SEK
1 سال
1.711,00 SEK
1 سال
1.711,00 SEK
1 سال
.design
867,00 SEK
1 سال
867,00 SEK
1 سال
867,00 SEK
1 سال
.sport
7.563,00 SEK
1 سال
7.563,00 SEK
1 سال
7.563,00 SEK
1 سال
.dental
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
1.386,00 SEK
1 سال
.dentist
1.385,00 SEK
1 سال
1.385,00 SEK
1 سال
1.385,00 SEK
1 سال
.associates
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.auction
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
963,00 SEK
1 سال
.blackfriday
2.853,00 SEK
1 سال
2.853,00 SEK
1 سال
2.853,00 SEK
1 سال
.bo
4.796,00 SEK
1 سال
1.104,00 SEK
1 سال
4.796,00 SEK
1 سال
.broker
913,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
.monster
231,00 SEK
1 سال
231,00 SEK
1 سال
231,00 SEK
1 سال
.best
2.197,00 SEK
1 سال
2.197,00 SEK
1 سال
2.197,00 SEK
1 سال
.se.bo
649,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.com.bo
499,00 SEK
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains