ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se
99,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
.com
393,00 SEK
1 سال
393,00 SEK
1 سال
393,00 SEK
1 سال
.eu
276,00 SEK
1 سال
276,00 SEK
1 سال
276,00 SEK
1 سال
.nu
99,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
.eu.com
702,00 SEK
1 سال
702,00 SEK
1 سال
702,00 SEK
1 سال
.co
828,00 SEK
1 سال
828,00 SEK
1 سال
828,00 SEK
1 سال
.st

سال
N/A
2.245,00 SEK
5 سال
.tel
526,00 SEK
1 سال
526,00 SEK
1 سال
526,00 SEK
1 سال
.biz
570,00 SEK
1 سال
570,00 SEK
1 سال
570,00 SEK
1 سال
.info
514,00 SEK
1 سال
514,00 SEK
1 سال
514,00 SEK
1 سال
.jobs
2.392,00 SEK
1 سال
2.392,00 SEK
1 سال
2.392,00 SEK
1 سال
.mobi
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
.name

سال
N/A
N/A
.net
494,00 SEK
1 سال
494,00 SEK
1 سال
494,00 SEK
1 سال
.org
483,00 SEK
1 سال
483,00 SEK
1 سال
483,00 SEK
1 سال
.travel
2.153,00 SEK
1 سال
2.153,00 SEK
1 سال
2.153,00 SEK
1 سال
.xxx
2.129,00 SEK
1 سال
2.129,00 SEK
1 سال
2.129,00 SEK
1 سال
.co.no
740,00 SEK
1 سال
N/A
740,00 SEK
1 سال
.dk
404,00 SEK
1 سال
N/A
404,00 SEK
1 سال
.fi
549,00 SEK
1 سال
N/A
549,00 SEK
1 سال
.gl
1.206,00 SEK
1 سال
N/A
1.206,00 SEK
1 سال
.is
1.314,00 SEK
1 سال
N/A
1.314,00 SEK
1 سال
.no
532,00 SEK
1 سال
N/A
532,00 SEK
1 سال
.lt
793,00 SEK
1 سال
N/A
793,00 SEK
1 سال
.lv
1.199,00 SEK
1 سال
N/A
999,00 SEK
1 سال
.at
545,00 SEK
1 سال
N/A
545,00 SEK
1 سال
.co.at
545,00 SEK
1 سال
N/A
545,00 SEK
1 سال
.com.pt
864,00 SEK
1 سال
N/A
864,00 SEK
1 سال
.es
430,00 SEK
1 سال
N/A
430,00 SEK
1 سال
.fr
1.015,00 SEK
1 سال
1.015,00 SEK
1 سال
1.015,00 SEK
1 سال
.or.at
545,00 SEK
1 سال
N/A
545,00 SEK
1 سال
.ba
1.750,00 SEK
1 سال
N/A
1.250,00 SEK
1 سال
.be
377,00 SEK
1 سال
377,00 SEK
1 سال
377,00 SEK
1 سال
.ch
576,00 SEK
1 سال
N/A
576,00 SEK
1 سال
.lu
672,00 SEK
1 سال
672,00 SEK
1 سال
672,00 SEK
1 سال
.com.ua

سال
N/A
1.000,00 SEK
1 سال
.cz
717,00 SEK
1 سال
N/A
717,00 SEK
1 سال
.ru
1.788,00 SEK
1 سال
1.347,00 SEK
1 سال
514,00 SEK
1 سال
.ru.com
1.222,00 SEK
1 سال
1.222,00 SEK
1 سال
1.222,00 SEK
1 سال
.xn--p1ai
735,00 SEK
1 سال
105,00 SEK
1 سال
735,00 SEK
1 سال
.com.de
280,00 SEK
1 سال
280,00 SEK
1 سال
280,00 SEK
1 سال
.de
200,00 SEK
1 سال
200,00 SEK
1 سال
200,00 SEK
1 سال
.gr
904,00 SEK
2 سال
N/A
904,00 SEK
2 سال
.it
725,00 SEK
1 سال
725,00 SEK
1 سال
725,00 SEK
1 سال
.me
588,00 SEK
1 سال
588,00 SEK
1 سال
588,00 SEK
1 سال
.nl
297,00 SEK
1 سال
297,00 SEK
1 سال
297,00 SEK
1 سال
.pl
749,00 SEK
1 سال
N/A
749,00 SEK
1 سال
.si
768,00 SEK
1 سال
N/A
768,00 SEK
1 سال
.co.uk
344,00 SEK
1 سال
N/A
344,00 SEK
1 سال
.me.uk
344,00 SEK
1 سال
N/A
344,00 SEK
1 سال
.org.uk
344,00 SEK
1 سال
N/A
344,00 SEK
1 سال
.uk.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.uk.net

سال
N/A
2.915,00 SEK
2 سال
.gg
3.451,00 SEK
2 سال
N/A
3.451,00 SEK
2 سال
.je
3.451,00 SEK
2 سال
N/A
3.451,00 SEK
2 سال
.cc
570,00 SEK
1 سال
570,00 SEK
1 سال
570,00 SEK
1 سال
.gd
1.065,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.gs
735,00 SEK
1 سال
735,00 SEK
1 سال
735,00 SEK
1 سال
.tv
976,00 SEK
1 سال
976,00 SEK
1 سال
976,00 SEK
1 سال
.ws
904,00 SEK
1 سال
904,00 SEK
1 سال
904,00 SEK
1 سال
.ac
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
.ag
2.056,00 SEK
1 سال
1.848,00 SEK
1 سال
2.056,00 SEK
1 سال
.bz
1.094,00 SEK
2 سال
N/A
1.094,00 SEK
2 سال
.cm
2.058,00 SEK
1 سال
N/A
2.058,00 SEK
1 سال
.cn
2.463,00 SEK
1 سال
2.463,00 SEK
1 سال
1.344,00 SEK
1 سال
.com.ag
1.557,00 SEK
1 سال
1.557,00 SEK
1 سال
1.557,00 SEK
1 سال
.cx
761,00 SEK
1 سال
761,00 SEK
1 سال
761,00 SEK
1 سال
.ec
1.735,00 SEK
1 سال
1.735,00 SEK
1 سال
1.735,00 SEK
1 سال
.hk
1.486,00 SEK
1 سال
N/A
1.486,00 SEK
1 سال
.hn
1.821,00 SEK
1 سال
1.821,00 SEK
1 سال
1.821,00 SEK
1 سال
.in
576,00 SEK
1 سال
576,00 SEK
1 سال
576,00 SEK
1 سال
.info.ec
1.065,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.io
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
.net.ag
1.557,00 SEK
1 سال
1.557,00 SEK
1 سال
1.557,00 SEK
1 سال
.org.ag
1.557,00 SEK
1 سال
1.557,00 SEK
1 سال
1.557,00 SEK
1 سال
.sh
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
1.211,00 SEK
1 سال
.tw
1.021,00 SEK
1 سال
1.021,00 SEK
1 سال
1.021,00 SEK
1 سال
.us
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
.ae
1.679,00 SEK
1 سال
N/A
1.679,00 SEK
1 سال
.af
1.965,00 SEK
1 سال
824,00 SEK
1 سال
1.965,00 SEK
1 سال
.co.il
836,00 SEK
1 سال
2.173,00 SEK
1 سال
836,00 SEK
1 سال
.com.af
1.030,00 SEK
1 سال
1.079,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.com.ps
1.065,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.net.af
1.030,00 SEK
1 سال
1.079,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.net.ps
1.065,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.org.af
1.030,00 SEK
1 سال
1.079,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.org.il
836,00 SEK
1 سال
2.173,00 SEK
1 سال
836,00 SEK
1 سال
.org.ps
1.065,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
1.065,00 SEK
1 سال
.ps
1.370,00 SEK
1 سال
822,00 SEK
1 سال
1.370,00 SEK
1 سال
.am
1.170,00 SEK
1 سال
1.170,00 SEK
1 سال
1.170,00 SEK
1 سال
.asia
570,00 SEK
1 سال
570,00 SEK
1 سال
570,00 SEK
1 سال
.cn.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.fm
1.953,00 SEK
1 سال
1.953,00 SEK
1 سال
1.953,00 SEK
1 سال
.jp
1.717,00 SEK
1 سال
N/A
1.717,00 SEK
1 سال
.tm
13.685,00 SEK
10 سال
N/A
13.685,00 SEK
10 سال
.vn
1.593,00 SEK
1 سال
771,00 SEK
1 سال
1.593,00 SEK
1 سال
.com.ar
2.234,00 SEK
1 سال
1.340,00 SEK
1 سال
2.234,00 SEK
1 سال
.com.br
687,00 SEK
1 سال
N/A
687,00 SEK
1 سال
.net.br
687,00 SEK
1 سال
N/A
687,00 SEK
1 سال
.pe
1.464,00 SEK
1 سال
1.464,00 SEK
1 سال
1.464,00 SEK
1 سال
.a.se

سال
299,00 SEK
1 سال
299,00 SEK
1 سال
.pw
742,00 SEK
1 سال
742,00 SEK
1 سال
742,00 SEK
1 سال
.dm
2.849,00 SEK
1 سال
2.849,00 SEK
1 سال
2.849,00 SEK
1 سال
.cf
619,00 SEK
1 سال
N/A
619,00 SEK
1 سال
.ml
619,00 SEK
1 سال
N/A
619,00 SEK
1 سال
.ga
619,00 SEK
1 سال
N/A
619,00 SEK
1 سال
.africa.com
896,00 SEK
1 سال
896,00 SEK
1 سال
896,00 SEK
1 سال
.bike
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.singles
954,00 SEK
1 سال
954,00 SEK
1 سال
954,00 SEK
1 سال
.ventures
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.guru
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.clothing
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.holdings
1.366,00 SEK
1 سال
1.366,00 SEK
1 سال
1.366,00 SEK
1 سال
.tips
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.center
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.systems
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.today
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.cab
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.computer
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.land
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.menu
1.086,00 SEK
1 سال
1.086,00 SEK
1 سال
1.086,00 SEK
1 سال
.uno
556,00 SEK
1 سال
556,00 SEK
1 سال
556,00 SEK
1 سال
.email
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.solutions
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.support
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.berlin
1.385,00 SEK
1 سال
1.385,00 SEK
1 سال
1.385,00 SEK
1 سال
.club
508,00 SEK
1 سال
508,00 SEK
1 سال
508,00 SEK
1 سال
.jetzt
709,00 SEK
1 سال
709,00 SEK
1 سال
709,00 SEK
1 سال
.uk
344,00 SEK
1 سال
N/A
344,00 SEK
1 سال
.xyz
467,00 SEK
1 سال
467,00 SEK
1 سال
467,00 SEK
1 سال
.hiv
3.572,00 SEK
1 سال
3.572,00 SEK
1 سال
3.572,00 SEK
1 سال
.domains
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.bar
1.735,00 SEK
1 سال
1.735,00 SEK
1 سال
1.735,00 SEK
1 سال
.rocks
489,00 SEK
1 سال
489,00 SEK
1 سال
489,00 SEK
1 سال
.ninja
675,00 SEK
1 سال
675,00 SEK
1 سال
675,00 SEK
1 سال
.tattoo
1.226,00 SEK
1 سال
1.226,00 SEK
1 سال
1.226,00 SEK
1 سال
.consulting
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.ceo
2.153,00 SEK
1 سال
2.153,00 SEK
1 سال
2.153,00 SEK
1 سال
.gratis
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.casa
327,00 SEK
1 سال
327,00 SEK
1 سال
327,00 SEK
1 سال
.click
420,00 SEK
1 سال
420,00 SEK
1 سال
420,00 SEK
1 سال
.work
327,00 SEK
1 سال
327,00 SEK
1 سال
327,00 SEK
1 سال
.london
1.092,00 SEK
1 سال
1.092,00 SEK
1 سال
1.092,00 SEK
1 سال
.bio
1.528,00 SEK
1 سال
1.528,00 SEK
1 سال
1.528,00 SEK
1 سال
.vegas
1.502,00 SEK
1 سال
1.502,00 SEK
1 سال
1.502,00 SEK
1 سال
.hamburg
1.385,00 SEK
1 سال
1.385,00 SEK
1 سال
1.385,00 SEK
1 سال
.poker
1.373,00 SEK
1 سال
1.373,00 SEK
1 سال
1.373,00 SEK
1 سال
.pizza
1.394,00 SEK
1 سال
1.394,00 SEK
1 سال
1.394,00 SEK
1 سال
.paris
1.290,00 SEK
1 سال
1.290,00 SEK
1 سال
1.290,00 SEK
1 سال
.bingo
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.one
398,00 SEK
1 سال
398,00 SEK
1 سال
398,00 SEK
1 سال
.tennis
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.as
2.849,00 SEK
2 سال
N/A
2.849,00 SEK
2 سال
.bi
1.519,00 SEK
1 سال
1.519,00 SEK
1 سال
1.519,00 SEK
1 سال
.ee
594,00 SEK
1 سال
167,00 SEK
1 سال
594,00 SEK
1 سال
.global
1.752,00 SEK
1 سال
1.752,00 SEK
1 سال
1.752,00 SEK
1 سال
.golf
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.boutique
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.casino
2.699,00 SEK
1 سال
2.699,00 SEK
1 سال
2.699,00 SEK
1 سال
.love
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
.nyc
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
.restaurant
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.hockey
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.cafe
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.forsale
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.science
907,00 SEK
1 سال
907,00 SEK
1 سال
907,00 SEK
1 سال
.top
603,00 SEK
1 سال
603,00 SEK
1 سال
603,00 SEK
1 سال
.party
907,00 SEK
1 سال
907,00 SEK
1 سال
907,00 SEK
1 سال
.rehab
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.fyi
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.mba
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.fans
1.759,00 SEK
1 سال
1.759,00 SEK
1 سال
1.759,00 SEK
1 سال
.online
1.078,00 SEK
1 سال
1.078,00 SEK
1 سال
1.078,00 SEK
1 سال
.amsterdam
1.163,00 SEK
1 سال
1.163,00 SEK
1 سال
1.163,00 SEK
1 سال
.men
907,00 SEK
1 سال
907,00 SEK
1 سال
907,00 SEK
1 سال
.ski
1.226,00 SEK
1 سال
1.226,00 SEK
1 سال
1.226,00 SEK
1 سال
.sexy
1.078,00 SEK
1 سال
1.078,00 SEK
1 سال
1.078,00 SEK
1 سال
.tickets
7.061,00 SEK
1 سال
7.845,00 SEK
1 سال
7.061,00 SEK
1 سال
.film
1.990,00 SEK
1 سال
1.990,00 SEK
1 سال
1.990,00 SEK
1 سال
.game
6.736,00 SEK
1 سال
6.736,00 SEK
1 سال
6.736,00 SEK
1 سال
.rent
1.629,00 SEK
1 سال
1.629,00 SEK
1 سال
1.629,00 SEK
1 سال
.sex
2.129,00 SEK
1 سال
2.129,00 SEK
1 سال
2.129,00 SEK
1 سال
.live
784,00 SEK
1 سال
784,00 SEK
1 سال
784,00 SEK
1 سال
.studio
784,00 SEK
1 سال
784,00 SEK
1 سال
784,00 SEK
1 سال
.vin
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.wine
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.wtf
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.cloud
748,00 SEK
1 سال
748,00 SEK
1 سال
748,00 SEK
1 سال
.bet
596,00 SEK
1 سال
596,00 SEK
1 سال
596,00 SEK
1 سال
.bible
2.774,00 SEK
1 سال
2.774,00 SEK
1 سال
2.774,00 SEK
1 سال
.express
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.expert
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.exposed
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
712,00 SEK
1 سال
.press
1.717,00 SEK
1 سال
1.717,00 SEK
1 سال
1.717,00 SEK
1 سال
.vip
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
.backorder
250,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.shop
1.043,00 SEK
1 سال
1.043,00 SEK
1 سال
1.043,00 SEK
1 سال
.shopping
954,00 SEK
1 سال
954,00 SEK
1 سال
954,00 SEK
1 سال
.blog
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
.makeup
109.812,00 SEK
1 سال
109.812,00 SEK
1 سال
109.812,00 SEK
1 سال
.cam
954,00 SEK
1 سال
954,00 SEK
1 سال
954,00 SEK
1 سال
.africa
696,00 SEK
1 سال
696,00 SEK
1 سال
696,00 SEK
1 سال
.art
511,00 SEK
1 سال
511,00 SEK
1 سال
511,00 SEK
1 سال
.baby
1.735,00 SEK
1 سال
1.735,00 SEK
1 سال
1.735,00 SEK
1 سال
.so
1.691,00 SEK
1 سال
1.691,00 SEK
1 سال
1.691,00 SEK
1 سال
.design
1.311,00 SEK
1 سال
1.311,00 SEK
1 سال
1.311,00 SEK
1 سال
.sport
6.541,00 SEK
1 سال
6.541,00 SEK
1 سال
6.541,00 SEK
1 سال
.dental
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
1.380,00 SEK
1 سال
.dentist
1.378,00 SEK
1 سال
1.378,00 SEK
1 سال
1.378,00 SEK
1 سال
.associates
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.auction
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
970,00 SEK
1 سال
.blackfriday
2.774,00 SEK
1 سال
2.774,00 SEK
1 سال
2.774,00 SEK
1 سال
.bo
4.547,00 SEK
1 سال
647,00 SEK
1 سال
4.547,00 SEK
1 سال
.broker
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains