ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se sale!
419,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
.com sale!
322,00 SEK
1 سال
322,00 SEK
1 سال
322,00 SEK
1 سال
.eu hot!
247,00 SEK
1 سال
247,00 SEK
1 سال
247,00 SEK
1 سال
.nu
438,00 SEK
1 سال
438,00 SEK
1 سال
438,00 SEK
1 سال
.eu.com
626,00 SEK
1 سال
626,00 SEK
1 سال
626,00 SEK
1 سال
.co
705,00 SEK
1 سال
705,00 SEK
1 سال
705,00 SEK
1 سال
.st

سال
N/A
2.245,00 SEK
5 سال
.tel
437,00 SEK
1 سال
437,00 SEK
1 سال
437,00 SEK
1 سال
.biz
475,00 SEK
1 سال
475,00 SEK
1 سال
475,00 SEK
1 سال
.info
460,00 SEK
1 سال
460,00 SEK
1 سال
460,00 SEK
1 سال
.jobs
2.119,00 SEK
1 سال
2.119,00 SEK
1 سال
2.119,00 SEK
1 سال
.mobi
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
.net
409,00 SEK
1 سال
409,00 SEK
1 سال
409,00 SEK
1 سال
.org
399,00 SEK
1 سال
399,00 SEK
1 سال
399,00 SEK
1 سال
.travel
1.903,00 SEK
1 سال
1.903,00 SEK
1 سال
1.903,00 SEK
1 سال
.xxx
2.016,00 SEK
1 سال
2.016,00 SEK
1 سال
2.016,00 SEK
1 سال
.co.no
662,00 SEK
1 سال
N/A
662,00 SEK
1 سال
.dk
354,00 SEK
1 سال
N/A
354,00 SEK
1 سال
.fi
489,00 SEK
1 سال
N/A
489,00 SEK
1 سال
.gl
1.106,00 SEK
1 سال
N/A
1.106,00 SEK
1 سال
.is
1.205,00 SEK
1 سال
N/A
1.205,00 SEK
1 سال
.no
443,00 SEK
1 سال
N/A
443,00 SEK
1 سال
.lt
712,00 SEK
1 سال
N/A
712,00 SEK
1 سال
.lv
1.199,00 SEK
1 سال
N/A
999,00 SEK
1 سال
.at
485,00 SEK
1 سال
N/A
485,00 SEK
1 سال
.co.at
485,00 SEK
1 سال
N/A
485,00 SEK
1 سال
.com.pt
779,00 SEK
1 سال
N/A
779,00 SEK
1 سال
.es
376,00 SEK
1 سال
N/A
376,00 SEK
1 سال
.fr
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
921,00 SEK
1 سال
.or.at
485,00 SEK
1 سال
N/A
485,00 SEK
1 سال
.ba
1.750,00 SEK
1 سال
N/A
1.250,00 SEK
1 سال
.be
328,00 SEK
1 سال
328,00 SEK
1 سال
328,00 SEK
1 سال
.ch
516,00 SEK
1 سال
N/A
516,00 SEK
1 سال
.lu
598,00 SEK
1 سال
598,00 SEK
1 سال
598,00 SEK
1 سال
.com.ua

سال
N/A
1.000,00 SEK
1 سال
.cz
617,00 SEK
1 سال
N/A
617,00 SEK
1 سال
.ru
1.677,00 SEK
1 سال
1.393,00 SEK
1 سال
622,00 SEK
1 سال
.ru.com
1.059,00 SEK
1 سال
1.059,00 SEK
1 سال
1.059,00 SEK
1 سال
.xn--p1ai
622,00 SEK
1 سال
116,00 SEK
1 سال
622,00 SEK
1 سال
.com.de
251,00 SEK
1 سال
251,00 SEK
1 سال
251,00 SEK
1 سال
.de hot!
178,00 SEK
1 سال
178,00 SEK
1 سال
178,00 SEK
1 سال
.gr
834,00 SEK
2 سال
N/A
834,00 SEK
2 سال
.it hot!
648,00 SEK
1 سال
648,00 SEK
1 سال
648,00 SEK
1 سال
.me
525,00 SEK
1 سال
525,00 SEK
1 سال
525,00 SEK
1 سال
.nl
267,00 SEK
1 سال
267,00 SEK
1 سال
267,00 SEK
1 سال
.pl
654,00 SEK
1 سال
N/A
654,00 SEK
1 سال
.si
688,00 SEK
1 سال
N/A
688,00 SEK
1 سال
.co.uk
304,00 SEK
1 سال
N/A
304,00 SEK
1 سال
.me.uk
304,00 SEK
1 سال
N/A
304,00 SEK
1 سال
.org.uk
304,00 SEK
1 سال
N/A
304,00 SEK
1 سال
.uk.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.uk.net

سال
N/A
2.915,00 SEK
2 سال
.gg
3.180,00 SEK
2 سال
N/A
3.180,00 SEK
2 سال
.je
3.180,00 SEK
2 سال
N/A
3.180,00 SEK
2 سال
.cc
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
.gd
917,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
.gs
622,00 SEK
1 سال
622,00 SEK
1 سال
622,00 SEK
1 سال
.tv
837,00 SEK
1 سال
837,00 SEK
1 سال
837,00 SEK
1 سال
.ws
772,00 SEK
1 سال
772,00 SEK
1 سال
772,00 SEK
1 سال
.ac
1.050,00 SEK
1 سال
1.050,00 SEK
1 سال
1.050,00 SEK
1 سال
.ag
1.815,00 SEK
1 سال
1.679,00 SEK
1 سال
1.815,00 SEK
1 سال
.bz
1.094,00 SEK
2 سال
N/A
1.094,00 SEK
2 سال
.cm
1.916,00 SEK
1 سال
N/A
1.916,00 SEK
1 سال
.cn
2.297,00 SEK
1 سال
2.297,00 SEK
1 سال
1.426,00 SEK
1 سال
.com.ag
1.362,00 SEK
1 سال
1.362,00 SEK
1 سال
1.362,00 SEK
1 سال
.cx
644,00 SEK
1 سال
644,00 SEK
1 سال
644,00 SEK
1 سال
.ec
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
.hk
1.309,00 SEK
1 سال
N/A
1.309,00 SEK
1 سال
.hn
1.602,00 SEK
1 سال
1.602,00 SEK
1 سال
1.602,00 SEK
1 سال
.in
481,00 SEK
1 سال
481,00 SEK
1 سال
481,00 SEK
1 سال
.info.ec
917,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
.io
1.050,00 SEK
1 سال
1.050,00 SEK
1 سال
1.050,00 SEK
1 سال
.net.ag
1.362,00 SEK
1 سال
1.362,00 SEK
1 سال
1.362,00 SEK
1 سال
.org.ag
1.362,00 SEK
1 سال
1.362,00 SEK
1 سال
1.362,00 SEK
1 سال
.sh
1.050,00 SEK
1 سال
1.050,00 SEK
1 سال
1.050,00 SEK
1 سال
.tw
878,00 SEK
1 سال
878,00 SEK
1 سال
878,00 SEK
1 سال
.us
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
.ae
1.554,00 SEK
1 سال
N/A
1.554,00 SEK
1 سال
.af
1.732,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
1.732,00 SEK
1 سال
.co.il
711,00 SEK
1 سال
1.444,00 SEK
1 سال
711,00 SEK
1 سال
.com.af
886,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
886,00 SEK
1 سال
.com.ps
917,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
.net.af
886,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
886,00 SEK
1 سال
.net.ps
917,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
.org.af
886,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
886,00 SEK
1 سال
.org.il
711,00 SEK
1 سال
1.444,00 SEK
1 سال
711,00 SEK
1 سال
.org.ps
917,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
917,00 SEK
1 سال
.ps
1.193,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
1.193,00 SEK
1 سال
.am
1.012,00 SEK
1 سال
1.012,00 SEK
1 سال
1.012,00 SEK
1 سال
.asia
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
.cn.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.fm
1.722,00 SEK
1 سال
1.722,00 SEK
1 سال
1.722,00 SEK
1 سال
.jp
1.508,00 SEK
1 سال
N/A
1.508,00 SEK
1 سال
.tm
12.929,00 SEK
10 سال
N/A
12.929,00 SEK
10 سال
.vn
1.395,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
1.395,00 SEK
1 سال
.com.ar
1.976,00 SEK
1 سال
1.362,00 SEK
1 سال
1.976,00 SEK
1 سال
.com.br
478,00 SEK
1 سال
N/A
478,00 SEK
1 سال
.net.br
478,00 SEK
1 سال
N/A
478,00 SEK
1 سال
.pe
1.279,00 SEK
1 سال
1.279,00 SEK
1 سال
1.279,00 SEK
1 سال
.a.se

سال
299,00 SEK
1 سال
299,00 SEK
1 سال
.pw
627,00 SEK
1 سال
627,00 SEK
1 سال
627,00 SEK
1 سال
.dm
2.532,00 SEK
1 سال
2.532,00 SEK
1 سال
2.532,00 SEK
1 سال
.cf
550,00 SEK
1 سال
N/A
550,00 SEK
1 سال
.ml
550,00 SEK
1 سال
N/A
550,00 SEK
1 سال
.ga
550,00 SEK
1 سال
N/A
550,00 SEK
1 سال
.africa.com
765,00 SEK
1 سال
765,00 SEK
1 سال
765,00 SEK
1 سال
.bike
466,00 SEK
1 سال
466,00 SEK
1 سال
466,00 SEK
1 سال
.singles
817,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
.ventures
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.guru
466,00 SEK
1 سال
466,00 SEK
1 سال
466,00 SEK
1 سال
.clothing
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.holdings
1.190,00 SEK
1 سال
1.190,00 SEK
1 سال
1.190,00 SEK
1 سال
.tips
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.center
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.systems
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.today
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.cab
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.computer
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.land
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.menu
936,00 SEK
1 سال
936,00 SEK
1 سال
936,00 SEK
1 سال
.uno
635,00 SEK
1 سال
635,00 SEK
1 سال
635,00 SEK
1 سال
.email
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.solutions
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.support
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.berlin
1.273,00 SEK
1 سال
1.273,00 SEK
1 سال
1.273,00 SEK
1 سال
.club
200,00 SEK
1 سال
200,00 SEK
1 سال
200,00 SEK
1 سال
.jetzt
599,00 SEK
1 سال
599,00 SEK
1 سال
599,00 SEK
1 سال
.uk
304,00 SEK
1 سال
N/A
304,00 SEK
1 سال
.xyz
180,00 SEK
1 سال
180,00 SEK
1 سال
180,00 SEK
1 سال
.hiv
3.313,00 SEK
1 سال
3.313,00 SEK
1 سال
3.313,00 SEK
1 سال
.domains
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.bar
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
.rocks
405,00 SEK
1 سال
405,00 SEK
1 سال
405,00 SEK
1 سال
.ninja
290,00 SEK
1 سال
290,00 SEK
1 سال
290,00 SEK
1 سال
.tattoo
1.062,00 SEK
1 سال
1.062,00 SEK
1 سال
1.062,00 SEK
1 سال
.consulting
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.ceo
1.903,00 SEK
1 سال
1.903,00 SEK
1 سال
1.903,00 SEK
1 سال
.gratis
312,00 SEK
1 سال
312,00 SEK
1 سال
312,00 SEK
1 سال
.casa
379,00 SEK
1 سال
379,00 SEK
1 سال
379,00 SEK
1 سال
.click
352,00 SEK
1 سال
352,00 SEK
1 سال
352,00 SEK
1 سال
.work
315,00 SEK
1 سال
315,00 SEK
1 سال
315,00 SEK
1 سال
.london
962,00 SEK
1 سال
962,00 SEK
1 سال
962,00 SEK
1 سال
.bio
1.385,00 SEK
1 سال
1.385,00 SEK
1 سال
1.385,00 SEK
1 سال
.vegas
1.313,00 SEK
1 سال
1.313,00 SEK
1 سال
1.313,00 SEK
1 سال
.hamburg
1.273,00 SEK
1 سال
1.273,00 SEK
1 سال
1.273,00 SEK
1 سال
.poker
1.239,00 SEK
1 سال
1.239,00 SEK
1 سال
1.239,00 SEK
1 سال
.pizza
1.215,00 SEK
1 سال
1.215,00 SEK
1 سال
1.215,00 SEK
1 سال
.paris
1.182,00 SEK
1 سال
1.182,00 SEK
1 سال
1.182,00 SEK
1 سال
.bingo
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.one
147,00 SEK
1 سال
147,00 SEK
1 سال
147,00 SEK
1 سال
.tennis
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.as
2.532,00 SEK
2 سال
N/A
2.532,00 SEK
2 سال
.bi
1.400,00 SEK
1 سال
1.400,00 SEK
1 سال
1.400,00 SEK
1 سال
.ee
531,00 SEK
1 سال
180,00 SEK
1 سال
531,00 SEK
1 سال
.global
1.077,00 SEK
1 سال
1.077,00 SEK
1 سال
1.077,00 SEK
1 سال
.golf
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.boutique
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.casino
2.397,00 SEK
1 سال
2.397,00 SEK
1 سال
2.397,00 SEK
1 سال
.love
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
.nyc
788,00 SEK
1 سال
788,00 SEK
1 سال
788,00 SEK
1 سال
.restaurant
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.hockey
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.cafe
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.forsale
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.science
775,00 SEK
1 سال
775,00 SEK
1 سال
775,00 SEK
1 سال
.top
269,00 SEK
1 سال
269,00 SEK
1 سال
269,00 SEK
1 سال
.party
425,00 SEK
1 سال
425,00 SEK
1 سال
425,00 SEK
1 سال
.rehab
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.fyi
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.mba
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.fans
1.546,00 SEK
1 سال
1.546,00 SEK
1 سال
1.546,00 SEK
1 سال
.online
540,00 SEK
1 سال
540,00 SEK
1 سال
540,00 SEK
1 سال
.amsterdam
1.062,00 SEK
1 سال
1.062,00 SEK
1 سال
1.062,00 SEK
1 سال
.men
775,00 SEK
1 سال
775,00 SEK
1 سال
775,00 SEK
1 سال
.ski
1.102,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
1.102,00 SEK
1 سال
.sexy
929,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
.tickets
6.307,00 SEK
1 سال
6.882,00 SEK
1 سال
6.307,00 SEK
1 سال
.film
1.755,00 SEK
1 سال
1.755,00 SEK
1 سال
1.755,00 SEK
1 سال
.game
6.017,00 SEK
1 سال
6.017,00 SEK
1 سال
6.017,00 SEK
1 سال
.rent
1.428,00 SEK
1 سال
1.428,00 SEK
1 سال
1.428,00 SEK
1 سال
.sex
2.016,00 SEK
1 سال
2.016,00 SEK
1 سال
2.016,00 SEK
1 سال
.live
665,00 SEK
1 سال
665,00 SEK
1 سال
665,00 SEK
1 سال
.studio
665,00 SEK
1 سال
665,00 SEK
1 سال
665,00 SEK
1 سال
.vin
767,00 SEK
1 سال
767,00 SEK
1 سال
767,00 SEK
1 سال
.wine
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.wtf
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.cloud
326,00 SEK
1 سال
326,00 SEK
1 سال
326,00 SEK
1 سال
.bet
534,00 SEK
1 سال
534,00 SEK
1 سال
534,00 SEK
1 سال
.bible
2.465,00 SEK
1 سال
2.465,00 SEK
1 سال
2.465,00 SEK
1 سال
.express
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.expert
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.exposed
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
601,00 SEK
1 سال
.press
1.508,00 SEK
1 سال
1.508,00 SEK
1 سال
1.508,00 SEK
1 سال
.vip
846,00 SEK
1 سال
846,00 SEK
1 سال
846,00 SEK
1 سال
.backorder
250,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.shop
897,00 SEK
1 سال
897,00 SEK
1 سال
897,00 SEK
1 سال
.shopping
817,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
.blog
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
434,00 SEK
1 سال
.cam
817,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
817,00 SEK
1 سال
.africa
587,00 SEK
1 سال
587,00 SEK
1 سال
587,00 SEK
1 سال
.art
424,00 SEK
1 سال
424,00 SEK
1 سال
424,00 SEK
1 سال
.baby
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
1.524,00 SEK
1 سال
.so
1.484,00 SEK
1 سال
1.484,00 SEK
1 سال
1.484,00 SEK
1 سال
.design
713,00 SEK
1 سال
713,00 SEK
1 سال
713,00 SEK
1 سال
.sport
6.220,00 SEK
1 سال
6.220,00 SEK
1 سال
6.220,00 SEK
1 سال
.dental
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
1.202,00 SEK
1 سال
.dentist
1.201,00 SEK
1 سال
1.201,00 SEK
1 سال
1.201,00 SEK
1 سال
.associates
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.auction
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
832,00 SEK
1 سال
.blackfriday
2.465,00 SEK
1 سال
2.465,00 SEK
1 سال
2.465,00 SEK
1 سال
.bo
4.058,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
4.058,00 SEK
1 سال
.broker
788,00 SEK
1 سال
788,00 SEK
1 سال
788,00 SEK
1 سال
.monster
194,00 SEK
1 سال
194,00 SEK
1 سال
194,00 SEK
1 سال
.best
1.903,00 SEK
1 سال
1.903,00 SEK
1 سال
1.903,00 SEK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains