ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se
99,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
.com
401,00 SEK
1 سال
401,00 SEK
1 سال
401,00 SEK
1 سال
.eu
278,00 SEK
1 سال
278,00 SEK
1 سال
278,00 SEK
1 سال
.nu
99,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
.eu.com
707,00 SEK
1 سال
707,00 SEK
1 سال
707,00 SEK
1 سال
.co
844,00 SEK
1 سال
844,00 SEK
1 سال
844,00 SEK
1 سال
.st

سال
N/A
2.245,00 SEK
5 سال
.tel
536,00 SEK
1 سال
536,00 SEK
1 سال
536,00 SEK
1 سال
.biz
540,00 SEK
1 سال
540,00 SEK
1 سال
540,00 SEK
1 سال
.info
524,00 SEK
1 سال
524,00 SEK
1 سال
524,00 SEK
1 سال
.jobs
2.435,00 SEK
1 سال
2.435,00 SEK
1 سال
2.435,00 SEK
1 سال
.mobi
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
.name

سال
N/A
N/A
.net
503,00 SEK
1 سال
503,00 SEK
1 سال
503,00 SEK
1 سال
.org
492,00 SEK
1 سال
492,00 SEK
1 سال
492,00 SEK
1 سال
.travel
2.192,00 SEK
1 سال
2.192,00 SEK
1 سال
2.192,00 SEK
1 سال
.xxx
2.167,00 SEK
1 سال
2.167,00 SEK
1 سال
2.167,00 SEK
1 سال
.co.no
745,00 SEK
1 سال
N/A
745,00 SEK
1 سال
.dk
408,00 SEK
1 سال
N/A
408,00 SEK
1 سال
.fi
553,00 SEK
1 سال
N/A
553,00 SEK
1 سال
.gl
1.216,00 SEK
1 سال
N/A
1.216,00 SEK
1 سال
.is
1.323,00 SEK
1 سال
N/A
1.323,00 SEK
1 سال
.no
543,00 SEK
1 سال
N/A
543,00 SEK
1 سال
.lt
799,00 SEK
1 سال
N/A
799,00 SEK
1 سال
.lv
1.199,00 SEK
1 سال
N/A
999,00 SEK
1 سال
.at
550,00 SEK
1 سال
N/A
550,00 SEK
1 سال
.co.at
550,00 SEK
1 سال
N/A
550,00 SEK
1 سال
.com.pt
871,00 SEK
1 سال
N/A
871,00 SEK
1 سال
.es
434,00 SEK
1 سال
N/A
434,00 SEK
1 سال
.fr
1.023,00 SEK
1 سال
1.023,00 SEK
1 سال
1.023,00 SEK
1 سال
.or.at
550,00 SEK
1 سال
N/A
550,00 SEK
1 سال
.ba
1.750,00 SEK
1 سال
N/A
1.250,00 SEK
1 سال
.be
380,00 SEK
1 سال
380,00 SEK
1 سال
380,00 SEK
1 سال
.ch
584,00 SEK
1 سال
N/A
584,00 SEK
1 سال
.lu
677,00 SEK
1 سال
677,00 SEK
1 سال
677,00 SEK
1 سال
.com.ua

سال
N/A
1.000,00 SEK
1 سال
.cz
718,00 SEK
1 سال
N/A
718,00 SEK
1 سال
.ru
1.797,00 SEK
1 سال
1.346,00 SEK
1 سال
526,00 SEK
1 سال
.ru.com
1.243,00 SEK
1 سال
1.243,00 SEK
1 سال
1.243,00 SEK
1 سال
.xn--p1ai
749,00 SEK
1 سال
107,00 SEK
1 سال
749,00 SEK
1 سال
.com.de
283,00 SEK
1 سال
283,00 SEK
1 سال
283,00 SEK
1 سال
.de
202,00 SEK
1 سال
202,00 SEK
1 سال
202,00 SEK
1 سال
.gr
911,00 SEK
2 سال
N/A
911,00 SEK
2 سال
.it
731,00 SEK
1 سال
731,00 SEK
1 سال
731,00 SEK
1 سال
.me
592,00 SEK
1 سال
592,00 SEK
1 سال
592,00 SEK
1 سال
.nl
300,00 SEK
1 سال
300,00 SEK
1 سال
300,00 SEK
1 سال
.pl
764,00 SEK
1 سال
N/A
764,00 SEK
1 سال
.si
774,00 SEK
1 سال
N/A
774,00 SEK
1 سال
.co.uk
337,00 SEK
1 سال
N/A
337,00 SEK
1 سال
.me.uk
337,00 SEK
1 سال
N/A
337,00 SEK
1 سال
.org.uk
337,00 SEK
1 سال
N/A
337,00 SEK
1 سال
.uk.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.uk.net

سال
N/A
2.915,00 SEK
2 سال
.gg
3.389,00 SEK
2 سال
N/A
3.389,00 SEK
2 سال
.je
3.389,00 SEK
2 سال
N/A
3.389,00 SEK
2 سال
.cc
581,00 SEK
1 سال
581,00 SEK
1 سال
581,00 SEK
1 سال
.gd
1.084,00 SEK
1 سال
1.084,00 SEK
1 سال
1.084,00 SEK
1 سال
.gs
749,00 SEK
1 سال
749,00 SEK
1 سال
749,00 SEK
1 سال
.tv
994,00 SEK
1 سال
994,00 SEK
1 سال
994,00 SEK
1 سال
.ws
920,00 SEK
1 سال
920,00 SEK
1 سال
920,00 SEK
1 سال
.ac
1.233,00 SEK
1 سال
1.233,00 SEK
1 سال
1.233,00 SEK
1 سال
.ag
2.092,00 SEK
1 سال
1.881,00 SEK
1 سال
2.092,00 SEK
1 سال
.bz
1.094,00 SEK
2 سال
N/A
1.094,00 SEK
2 سال
.cm
2.073,00 SEK
1 سال
N/A
2.073,00 SEK
1 سال
.cn
2.487,00 SEK
1 سال
2.487,00 SEK
1 سال
1.372,00 SEK
1 سال
.com.ag
1.584,00 SEK
1 سال
1.584,00 SEK
1 سال
1.584,00 SEK
1 سال
.cx
775,00 SEK
1 سال
775,00 SEK
1 سال
775,00 SEK
1 سال
.ec
1.765,00 SEK
1 سال
1.765,00 SEK
1 سال
1.765,00 SEK
1 سال
.hk
1.511,00 SEK
1 سال
N/A
1.511,00 SEK
1 سال
.hn
1.853,00 SEK
1 سال
1.853,00 SEK
1 سال
1.853,00 SEK
1 سال
.in
587,00 SEK
1 سال
587,00 SEK
1 سال
587,00 SEK
1 سال
.info.ec
1.084,00 SEK
1 سال
1.084,00 SEK
1 سال
1.084,00 SEK
1 سال
.io
1.233,00 SEK
1 سال
1.233,00 SEK
1 سال
1.233,00 SEK
1 سال
.net.ag
1.584,00 SEK
1 سال
1.584,00 SEK
1 سال
1.584,00 SEK
1 سال
.org.ag
1.584,00 SEK
1 سال
1.584,00 SEK
1 سال
1.584,00 SEK
1 سال
.sh
1.233,00 SEK
1 سال
1.233,00 SEK
1 سال
1.233,00 SEK
1 سال
.tw
1.039,00 SEK
1 سال
1.039,00 SEK
1 سال
1.039,00 SEK
1 سال
.us
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
.ae
1.692,00 SEK
1 سال
N/A
1.692,00 SEK
1 سال
.af
2.000,00 SEK
1 سال
838,00 SEK
1 سال
2.000,00 SEK
1 سال
.co.il
851,00 SEK
1 سال
2.212,00 SEK
1 سال
851,00 SEK
1 سال
.com.af
1.048,00 SEK
1 سال
1.098,00 SEK
1 سال
1.048,00 SEK
1 سال
.com.ps
1.084,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
1.084,00 SEK
1 سال
.net.af
1.048,00 SEK
1 سال
1.098,00 SEK
1 سال
1.048,00 SEK
1 سال
.net.ps
1.084,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
1.084,00 SEK
1 سال
.org.af
1.048,00 SEK
1 سال
1.098,00 SEK
1 سال
1.048,00 SEK
1 سال
.org.il
851,00 SEK
1 سال
2.212,00 SEK
1 سال
851,00 SEK
1 سال
.org.ps
1.084,00 SEK
1 سال
929,00 SEK
1 سال
1.084,00 SEK
1 سال
.ps
1.394,00 SEK
1 سال
836,00 SEK
1 سال
1.394,00 SEK
1 سال
.am
1.191,00 SEK
1 سال
1.191,00 SEK
1 سال
1.191,00 SEK
1 سال
.asia
581,00 SEK
1 سال
581,00 SEK
1 سال
581,00 SEK
1 سال
.cn.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.fm
1.988,00 SEK
1 سال
1.988,00 SEK
1 سال
1.988,00 SEK
1 سال
.jp
1.748,00 SEK
1 سال
N/A
1.748,00 SEK
1 سال
.tm
13.989,00 SEK
10 سال
N/A
13.989,00 SEK
10 سال
.vn
1.621,00 SEK
1 سال
784,00 SEK
1 سال
1.621,00 SEK
1 سال
.com.ar
2.274,00 SEK
1 سال
1.364,00 SEK
1 سال
2.274,00 SEK
1 سال
.com.br
713,00 SEK
1 سال
N/A
713,00 SEK
1 سال
.net.br
713,00 SEK
1 سال
N/A
713,00 SEK
1 سال
.pe
1.490,00 SEK
1 سال
1.490,00 SEK
1 سال
1.490,00 SEK
1 سال
.a.se

سال
299,00 SEK
1 سال
299,00 SEK
1 سال
.pw
755,00 SEK
1 سال
755,00 SEK
1 سال
755,00 SEK
1 سال
.dm
2.902,00 SEK
1 سال
2.902,00 SEK
1 سال
2.902,00 SEK
1 سال
.cf
624,00 SEK
1 سال
N/A
624,00 SEK
1 سال
.ml
624,00 SEK
1 سال
N/A
624,00 SEK
1 سال
.ga
624,00 SEK
1 سال
N/A
624,00 SEK
1 سال
.africa.com
912,00 SEK
1 سال
912,00 SEK
1 سال
912,00 SEK
1 سال
.bike
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.singles
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.ventures
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.guru
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.clothing
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.holdings
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.tips
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.center
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.systems
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.today
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.cab
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.computer
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.land
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.menu
1.105,00 SEK
1 سال
1.105,00 SEK
1 سال
1.105,00 SEK
1 سال
.uno
567,00 SEK
1 سال
567,00 SEK
1 سال
567,00 SEK
1 سال
.email
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.solutions
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.support
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.berlin
1.395,00 SEK
1 سال
1.395,00 SEK
1 سال
1.395,00 SEK
1 سال
.club
518,00 SEK
1 سال
518,00 SEK
1 سال
518,00 SEK
1 سال
.jetzt
684,00 SEK
1 سال
684,00 SEK
1 سال
684,00 SEK
1 سال
.uk
337,00 SEK
1 سال
N/A
337,00 SEK
1 سال
.xyz
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
.hiv
3.572,00 SEK
1 سال
3.572,00 SEK
1 سال
3.572,00 SEK
1 سال
.domains
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.bar
1.765,00 SEK
1 سال
1.765,00 SEK
1 سال
1.765,00 SEK
1 سال
.rocks
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
476,00 SEK
1 سال
.ninja
648,00 SEK
1 سال
648,00 SEK
1 سال
648,00 SEK
1 سال
.tattoo
1.247,00 SEK
1 سال
1.247,00 SEK
1 سال
1.247,00 SEK
1 سال
.consulting
986,00 SEK
1 سال
986,00 SEK
1 سال
986,00 SEK
1 سال
.ceo
2.192,00 SEK
1 سال
2.192,00 SEK
1 سال
2.192,00 SEK
1 سال
.gratis
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.casa
334,00 SEK
1 سال
334,00 SEK
1 سال
334,00 SEK
1 سال
.click
429,00 SEK
1 سال
429,00 SEK
1 سال
429,00 SEK
1 سال
.work
334,00 SEK
1 سال
334,00 SEK
1 سال
334,00 SEK
1 سال
.london
1.073,00 SEK
1 سال
1.073,00 SEK
1 سال
1.073,00 SEK
1 سال
.bio
1.555,00 SEK
1 سال
1.555,00 SEK
1 سال
1.555,00 SEK
1 سال
.vegas
1.528,00 SEK
1 سال
1.528,00 SEK
1 سال
1.528,00 SEK
1 سال
.hamburg
1.395,00 SEK
1 سال
1.395,00 SEK
1 سال
1.395,00 SEK
1 سال
.poker
1.397,00 SEK
1 سال
1.397,00 SEK
1 سال
1.397,00 SEK
1 سال
.pizza
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.paris
1.299,00 SEK
1 سال
1.299,00 SEK
1 سال
1.299,00 SEK
1 سال
.bingo
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.one
406,00 SEK
1 سال
406,00 SEK
1 سال
406,00 SEK
1 سال
.tennis
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.as
2.902,00 SEK
2 سال
N/A
2.902,00 SEK
2 سال
.bi
1.530,00 SEK
1 سال
1.530,00 SEK
1 سال
1.530,00 SEK
1 سال
.ee
599,00 SEK
1 سال
169,00 SEK
1 سال
599,00 SEK
1 سال
.global
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
1.783,00 SEK
1 سال
.golf
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.boutique
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.casino
2.748,00 SEK
1 سال
2.748,00 SEK
1 سال
2.748,00 SEK
1 سال
.love
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.nyc
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.restaurant
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.hockey
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.cafe
986,00 SEK
1 سال
986,00 SEK
1 سال
986,00 SEK
1 سال
.forsale
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.science
924,00 SEK
1 سال
924,00 SEK
1 سال
924,00 SEK
1 سال
.top
607,00 SEK
1 سال
607,00 SEK
1 سال
607,00 SEK
1 سال
.party
924,00 SEK
1 سال
924,00 SEK
1 سال
924,00 SEK
1 سال
.rehab
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.fyi
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.mba
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.fans
1.790,00 SEK
1 سال
1.790,00 SEK
1 سال
1.790,00 SEK
1 سال
.online
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
.amsterdam
1.172,00 SEK
1 سال
1.172,00 SEK
1 سال
1.172,00 SEK
1 سال
.men
924,00 SEK
1 سال
924,00 SEK
1 سال
924,00 SEK
1 سال
.ski
1.248,00 SEK
1 سال
1.248,00 SEK
1 سال
1.248,00 SEK
1 سال
.sexy
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
.tickets
7.207,00 SEK
1 سال
8.008,00 SEK
1 سال
7.207,00 SEK
1 سال
.film
2.025,00 SEK
1 سال
2.025,00 SEK
1 سال
2.025,00 SEK
1 سال
.game
6.875,00 SEK
1 سال
6.875,00 SEK
1 سال
6.875,00 SEK
1 سال
.rent
1.658,00 SEK
1 سال
1.658,00 SEK
1 سال
1.658,00 SEK
1 سال
.sex
2.167,00 SEK
1 سال
2.167,00 SEK
1 سال
2.167,00 SEK
1 سال
.live
762,00 SEK
1 سال
762,00 SEK
1 سال
762,00 SEK
1 سال
.studio
762,00 SEK
1 سال
762,00 SEK
1 سال
762,00 SEK
1 سال
.vin
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.wine
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.wtf
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.cloud
762,00 SEK
1 سال
762,00 SEK
1 سال
762,00 SEK
1 سال
.bet
607,00 SEK
1 سال
607,00 SEK
1 سال
607,00 SEK
1 سال
.bible
2.825,00 SEK
1 سال
2.825,00 SEK
1 سال
2.825,00 SEK
1 سال
.express
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.expert
1.402,00 SEK
1 سال
1.402,00 SEK
1 سال
1.402,00 SEK
1 سال
.exposed
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
687,00 SEK
1 سال
.press
1.748,00 SEK
1 سال
1.748,00 SEK
1 سال
1.748,00 SEK
1 سال
.vip
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.backorder
250,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.shop
1.061,00 SEK
1 سال
1.061,00 SEK
1 سال
1.061,00 SEK
1 سال
.shopping
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.blog
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.makeup
112.506,00 SEK
1 سال
112.506,00 SEK
1 سال
112.506,00 SEK
1 سال
.cam
971,00 SEK
1 سال
971,00 SEK
1 سال
971,00 SEK
1 سال
.africa
709,00 SEK
1 سال
709,00 SEK
1 سال
709,00 SEK
1 سال
.art
521,00 SEK
1 سال
521,00 SEK
1 سال
521,00 SEK
1 سال
.baby
1.765,00 SEK
1 سال
1.765,00 SEK
1 سال
1.765,00 SEK
1 سال
.so
1.721,00 SEK
1 سال
1.721,00 SEK
1 سال
1.721,00 SEK
1 سال
.design
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.sport
6.675,00 SEK
1 سال
6.675,00 SEK
1 سال
6.675,00 SEK
1 سال
.dental
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
1.334,00 SEK
1 سال
.dentist
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
.associates
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.auction
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
.blackfriday
2.825,00 SEK
1 سال
2.825,00 SEK
1 سال
2.825,00 SEK
1 سال
.bo
4.635,00 SEK
1 سال
660,00 SEK
1 سال
4.635,00 SEK
1 سال
.broker
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال
938,00 SEK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains