ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se sale!
49,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
390,00 SEK
1 سال
.com sale!
157,00 SEK
1 سال
157,00 SEK
1 سال
157,00 SEK
1 سال
.eu hot!
247,00 SEK
1 سال
247,00 SEK
1 سال
247,00 SEK
1 سال
.nu
438,00 SEK
1 سال
438,00 SEK
1 سال
438,00 SEK
1 سال
.eu.com
649,00 SEK
1 سال
649,00 SEK
1 سال
649,00 SEK
1 سال
.co
762,00 SEK
1 سال
762,00 SEK
1 سال
762,00 SEK
1 سال
.st

سال
N/A
2.245,00 SEK
5 سال
.tel
475,00 SEK
1 سال
475,00 SEK
1 سال
475,00 SEK
1 سال
.biz
516,00 SEK
1 سال
516,00 SEK
1 سال
516,00 SEK
1 سال
.info
500,00 SEK
1 سال
500,00 SEK
1 سال
500,00 SEK
1 سال
.jobs
2.286,00 SEK
1 سال
2.286,00 SEK
1 سال
2.286,00 SEK
1 سال
.mobi
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
.net
445,00 SEK
1 سال
445,00 SEK
1 سال
445,00 SEK
1 سال
.org
435,00 SEK
1 سال
435,00 SEK
1 سال
435,00 SEK
1 سال
.travel
2.052,00 SEK
1 سال
2.052,00 SEK
1 سال
2.052,00 SEK
1 سال
.xxx
2.175,00 SEK
1 سال
2.175,00 SEK
1 سال
2.175,00 SEK
1 سال
.co.no
686,00 SEK
1 سال
N/A
686,00 SEK
1 سال
.dk
367,00 SEK
1 سال
N/A
367,00 SEK
1 سال
.fi
503,00 SEK
1 سال
N/A
503,00 SEK
1 سال
.gl
1.129,00 SEK
1 سال
N/A
1.129,00 SEK
1 سال
.is
1.231,00 SEK
1 سال
N/A
1.231,00 SEK
1 سال
.no
458,00 SEK
1 سال
N/A
458,00 SEK
1 سال
.lt
738,00 SEK
1 سال
N/A
738,00 SEK
1 سال
.lv
1.199,00 SEK
1 سال
N/A
999,00 SEK
1 سال
.at
500,00 SEK
1 سال
N/A
500,00 SEK
1 سال
.co.at
500,00 SEK
1 سال
N/A
500,00 SEK
1 سال
.com.pt
807,00 SEK
1 سال
N/A
807,00 SEK
1 سال
.es
391,00 SEK
1 سال
N/A
391,00 SEK
1 سال
.fr
954,00 SEK
1 سال
954,00 SEK
1 سال
954,00 SEK
1 سال
.or.at
500,00 SEK
1 سال
N/A
500,00 SEK
1 سال
.ba
1.750,00 SEK
1 سال
N/A
1.250,00 SEK
1 سال
.be
341,00 SEK
1 سال
341,00 SEK
1 سال
341,00 SEK
1 سال
.ch
533,00 SEK
1 سال
N/A
533,00 SEK
1 سال
.lu
621,00 SEK
1 سال
621,00 SEK
1 سال
621,00 SEK
1 سال
.com.ua

سال
N/A
1.000,00 SEK
1 سال
.cz
639,00 SEK
1 سال
N/A
639,00 SEK
1 سال
.ru
1.712,00 SEK
1 سال
1.398,00 SEK
1 سال
673,00 SEK
1 سال
.ru.com
1.142,00 SEK
1 سال
1.142,00 SEK
1 سال
1.142,00 SEK
1 سال
.xn--p1ai
673,00 SEK
1 سال
128,00 SEK
1 سال
673,00 SEK
1 سال
.com.de
251,00 SEK
1 سال
251,00 SEK
1 سال
251,00 SEK
1 سال
.de hot!
178,00 SEK
1 سال
178,00 SEK
1 سال
178,00 SEK
1 سال
.gr
834,00 SEK
2 سال
N/A
834,00 SEK
2 سال
.it hot!
672,00 SEK
1 سال
672,00 SEK
1 سال
672,00 SEK
1 سال
.me
540,00 SEK
1 سال
540,00 SEK
1 سال
540,00 SEK
1 سال
.nl
267,00 SEK
1 سال
267,00 SEK
1 سال
267,00 SEK
1 سال
.pl
688,00 SEK
1 سال
N/A
688,00 SEK
1 سال
.si
714,00 SEK
1 سال
N/A
714,00 SEK
1 سال
.co.uk
304,00 SEK
1 سال
N/A
304,00 SEK
1 سال
.me.uk
304,00 SEK
1 سال
N/A
304,00 SEK
1 سال
.org.uk
304,00 SEK
1 سال
N/A
304,00 SEK
1 سال
.uk.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.uk.net

سال
N/A
2.915,00 SEK
2 سال
.gg
3.180,00 SEK
2 سال
N/A
3.180,00 SEK
2 سال
.je
3.180,00 SEK
2 سال
N/A
3.180,00 SEK
2 سال
.cc
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
.gd
990,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
.gs
673,00 SEK
1 سال
673,00 SEK
1 سال
673,00 SEK
1 سال
.tv
905,00 SEK
1 سال
905,00 SEK
1 سال
905,00 SEK
1 سال
.ws
835,00 SEK
1 سال
835,00 SEK
1 سال
835,00 SEK
1 سال
.ac
1.132,00 SEK
1 سال
1.132,00 SEK
1 سال
1.132,00 SEK
1 سال
.ag
1.957,00 SEK
1 سال
1.810,00 SEK
1 سال
1.957,00 SEK
1 سال
.bz
1.094,00 SEK
2 سال
N/A
1.094,00 SEK
2 سال
.cm
1.958,00 SEK
1 سال
N/A
1.958,00 SEK
1 سال
.cn
2.371,00 SEK
1 سال
2.371,00 SEK
1 سال
1.513,00 SEK
1 سال
.com.ag
1.468,00 SEK
1 سال
1.468,00 SEK
1 سال
1.468,00 SEK
1 سال
.cx
698,00 SEK
1 سال
698,00 SEK
1 سال
698,00 SEK
1 سال
.ec
1.642,00 SEK
1 سال
1.642,00 SEK
1 سال
1.642,00 SEK
1 سال
.hk
1.410,00 SEK
1 سال
N/A
1.410,00 SEK
1 سال
.hn
1.727,00 SEK
1 سال
1.727,00 SEK
1 سال
1.727,00 SEK
1 سال
.in
522,00 SEK
1 سال
522,00 SEK
1 سال
522,00 SEK
1 سال
.info.ec
990,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
.io
1.132,00 SEK
1 سال
1.132,00 SEK
1 سال
1.132,00 SEK
1 سال
.net.ag
1.468,00 SEK
1 سال
1.468,00 SEK
1 سال
1.468,00 SEK
1 سال
.org.ag
1.468,00 SEK
1 سال
1.468,00 SEK
1 سال
1.468,00 SEK
1 سال
.sh
1.132,00 SEK
1 سال
1.132,00 SEK
1 سال
1.132,00 SEK
1 سال
.tw
948,00 SEK
1 سال
948,00 SEK
1 سال
948,00 SEK
1 سال
.us
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
.ae
1.588,00 SEK
1 سال
N/A
1.588,00 SEK
1 سال
.af
1.867,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
1.867,00 SEK
1 سال
.co.il
769,00 SEK
1 سال
1.556,00 SEK
1 سال
769,00 SEK
1 سال
.com.af
956,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
.com.ps
990,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
.net.af
956,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
.net.ps
990,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
.org.af
956,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
.org.il
769,00 SEK
1 سال
1.556,00 SEK
1 سال
769,00 SEK
1 سال
.org.ps
990,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
990,00 SEK
1 سال
.ps
1.286,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
1.286,00 SEK
1 سال
.am
1.092,00 SEK
1 سال
1.092,00 SEK
1 سال
1.092,00 SEK
1 سال
.asia
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
.cn.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.fm
1.856,00 SEK
1 سال
1.856,00 SEK
1 سال
1.856,00 SEK
1 سال
.jp
1.625,00 SEK
1 سال
N/A
1.625,00 SEK
1 سال
.tm
14.332,00 SEK
10 سال
N/A
14.332,00 SEK
10 سال
.vn
1.504,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
1.504,00 SEK
1 سال
.com.ar
2.131,00 SEK
1 سال
1.468,00 SEK
1 سال
2.131,00 SEK
1 سال
.com.br
515,00 SEK
1 سال
N/A
515,00 SEK
1 سال
.net.br
515,00 SEK
1 سال
N/A
515,00 SEK
1 سال
.pe
1.378,00 SEK
1 سال
1.378,00 SEK
1 سال
1.378,00 SEK
1 سال
.a.se

سال
299,00 SEK
1 سال
299,00 SEK
1 سال
.pw
679,00 SEK
1 سال
679,00 SEK
1 سال
679,00 SEK
1 سال
.dm
2.735,00 SEK
1 سال
2.735,00 SEK
1 سال
2.735,00 SEK
1 سال
.cf
571,00 SEK
1 سال
N/A
571,00 SEK
1 سال
.ml
571,00 SEK
1 سال
N/A
571,00 SEK
1 سال
.ga
571,00 SEK
1 سال
N/A
571,00 SEK
1 سال
.africa.com
827,00 SEK
1 سال
827,00 SEK
1 سال
827,00 SEK
1 سال
.bike
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
.singles
883,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
.ventures
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.guru
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
.clothing
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.holdings
1.283,00 SEK
1 سال
1.283,00 SEK
1 سال
1.283,00 SEK
1 سال
.tips
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.center
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.systems
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.today
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.cab
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.computer
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.land
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.menu
1.011,00 SEK
1 سال
1.011,00 SEK
1 سال
1.011,00 SEK
1 سال
.uno
688,00 SEK
1 سال
688,00 SEK
1 سال
688,00 SEK
1 سال
.email
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.solutions
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.support
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.berlin
1.301,00 SEK
1 سال
1.301,00 SEK
1 سال
1.301,00 SEK
1 سال
.club
217,00 SEK
1 سال
217,00 SEK
1 سال
217,00 SEK
1 سال
.jetzt
649,00 SEK
1 سال
649,00 SEK
1 سال
649,00 SEK
1 سال
.uk
304,00 SEK
1 سال
N/A
304,00 SEK
1 سال
.xyz
195,00 SEK
1 سال
195,00 SEK
1 سال
195,00 SEK
1 سال
.hiv
3.573,00 SEK
1 سال
3.573,00 SEK
1 سال
3.573,00 SEK
1 سال
.domains
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.bar
1.642,00 SEK
1 سال
1.642,00 SEK
1 سال
1.642,00 SEK
1 سال
.rocks
441,00 SEK
1 سال
441,00 SEK
1 سال
441,00 SEK
1 سال
.ninja
315,00 SEK
1 سال
315,00 SEK
1 سال
315,00 SEK
1 سال
.tattoo
1.146,00 SEK
1 سال
1.146,00 SEK
1 سال
1.146,00 SEK
1 سال
.consulting
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.ceo
2.052,00 SEK
1 سال
2.052,00 SEK
1 سال
2.052,00 SEK
1 سال
.gratis
338,00 SEK
1 سال
338,00 SEK
1 سال
338,00 SEK
1 سال
.casa
405,00 SEK
1 سال
405,00 SEK
1 سال
405,00 SEK
1 سال
.click
376,00 SEK
1 سال
376,00 SEK
1 سال
376,00 SEK
1 سال
.work
338,00 SEK
1 سال
338,00 SEK
1 سال
338,00 SEK
1 سال
.london
982,00 SEK
1 سال
982,00 SEK
1 سال
982,00 SEK
1 سال
.bio
1.493,00 SEK
1 سال
1.493,00 SEK
1 سال
1.493,00 SEK
1 سال
.vegas
1.415,00 SEK
1 سال
1.415,00 SEK
1 سال
1.415,00 SEK
1 سال
.hamburg
1.301,00 SEK
1 سال
1.301,00 SEK
1 سال
1.301,00 SEK
1 سال
.poker
1.336,00 SEK
1 سال
1.336,00 SEK
1 سال
1.336,00 SEK
1 سال
.pizza
1.309,00 SEK
1 سال
1.309,00 SEK
1 سال
1.309,00 SEK
1 سال
.paris
1.208,00 SEK
1 سال
1.208,00 SEK
1 سال
1.208,00 SEK
1 سال
.bingo
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.one
160,00 SEK
1 سال
160,00 SEK
1 سال
160,00 SEK
1 سال
.tennis
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.as
2.735,00 SEK
2 سال
N/A
2.735,00 SEK
2 سال
.bi
1.431,00 SEK
1 سال
1.431,00 SEK
1 سال
1.431,00 SEK
1 سال
.ee
546,00 SEK
1 سال
186,00 SEK
1 سال
546,00 SEK
1 سال
.global
1.194,00 SEK
1 سال
1.194,00 SEK
1 سال
1.194,00 SEK
1 سال
.golf
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.boutique
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.casino
2.587,00 SEK
1 سال
2.587,00 SEK
1 سال
2.587,00 SEK
1 سال
.love
481,00 SEK
1 سال
481,00 SEK
1 سال
481,00 SEK
1 سال
.nyc
852,00 SEK
1 سال
852,00 SEK
1 سال
852,00 SEK
1 سال
.restaurant
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.hockey
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.cafe
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.forsale
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.science
838,00 SEK
1 سال
838,00 SEK
1 سال
838,00 SEK
1 سال
.top
268,00 SEK
1 سال
268,00 SEK
1 سال
268,00 SEK
1 سال
.party
471,00 SEK
1 سال
471,00 SEK
1 سال
471,00 SEK
1 سال
.rehab
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.fyi
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.mba
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.fans
1.666,00 SEK
1 سال
1.666,00 SEK
1 سال
1.666,00 SEK
1 سال
.online
599,00 SEK
1 سال
599,00 SEK
1 سال
599,00 SEK
1 سال
.amsterdam
1.085,00 SEK
1 سال
1.085,00 SEK
1 سال
1.085,00 SEK
1 سال
.men
838,00 SEK
1 سال
838,00 SEK
1 سال
838,00 SEK
1 سال
.ski
1.188,00 SEK
1 سال
1.188,00 SEK
1 سال
1.188,00 SEK
1 سال
.sexy
1.002,00 SEK
1 سال
1.002,00 SEK
1 سال
1.002,00 SEK
1 سال
.tickets
6.841,00 SEK
1 سال
7.472,00 SEK
1 سال
6.841,00 SEK
1 سال
.film
1.892,00 SEK
1 سال
1.892,00 SEK
1 سال
1.892,00 SEK
1 سال
.game
6.524,00 SEK
1 سال
6.524,00 SEK
1 سال
6.524,00 SEK
1 سال
.rent
1.539,00 SEK
1 سال
1.539,00 SEK
1 سال
1.539,00 SEK
1 سال
.sex
2.175,00 SEK
1 سال
2.175,00 SEK
1 سال
2.175,00 SEK
1 سال
.live
720,00 SEK
1 سال
720,00 SEK
1 سال
720,00 SEK
1 سال
.studio
720,00 SEK
1 سال
720,00 SEK
1 سال
720,00 SEK
1 سال
.vin
850,00 SEK
1 سال
850,00 SEK
1 سال
850,00 SEK
1 سال
.wine
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.wtf
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.cloud
362,00 SEK
1 سال
362,00 SEK
1 سال
362,00 SEK
1 سال
.bet
579,00 SEK
1 سال
579,00 SEK
1 سال
579,00 SEK
1 سال
.bible
2.661,00 SEK
1 سال
2.661,00 SEK
1 سال
2.661,00 SEK
1 سال
.express
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.expert
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.exposed
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.press
1.625,00 SEK
1 سال
1.625,00 SEK
1 سال
1.625,00 SEK
1 سال
.vip
913,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
913,00 SEK
1 سال
.backorder
250,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.shop
969,00 SEK
1 سال
969,00 SEK
1 سال
969,00 SEK
1 سال
.shopping
883,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
.blog
481,00 SEK
1 سال
481,00 SEK
1 سال
481,00 SEK
1 سال
.makeup
130.330,00 SEK
1 سال
130.330,00 SEK
1 سال
130.330,00 SEK
1 سال
.cam
883,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
883,00 SEK
1 سال
.africa
636,00 SEK
1 سال
636,00 SEK
1 سال
636,00 SEK
1 سال
.art
461,00 SEK
1 سال
461,00 SEK
1 سال
461,00 SEK
1 سال
.baby
1.642,00 SEK
1 سال
1.642,00 SEK
1 سال
1.642,00 SEK
1 سال
.so
1.600,00 SEK
1 سال
1.600,00 SEK
1 سال
1.600,00 SEK
1 سال
.design
790,00 SEK
1 سال
790,00 SEK
1 سال
790,00 SEK
1 سال
.sport
6.862,00 SEK
1 سال
6.862,00 SEK
1 سال
6.862,00 SEK
1 سال
.dental
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
1.296,00 SEK
1 سال
.dentist
1.294,00 SEK
1 سال
1.294,00 SEK
1 سال
1.294,00 SEK
1 سال
.associates
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.auction
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
899,00 SEK
1 سال
.blackfriday
2.661,00 SEK
1 سال
2.661,00 SEK
1 سال
2.661,00 SEK
1 سال
.bo
4.384,00 SEK
1 سال
1.028,00 SEK
1 سال
4.384,00 SEK
1 سال
.broker
852,00 SEK
1 سال
852,00 SEK
1 سال
852,00 SEK
1 سال
.monster
210,00 SEK
1 سال
210,00 SEK
1 سال
210,00 SEK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains