ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se sale!
49,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
419,00 SEK
1 سال
.com
432,00 SEK
1 سال
432,00 SEK
1 سال
432,00 SEK
1 سال
.eu hot!
277,00 SEK
1 سال
277,00 SEK
1 سال
277,00 SEK
1 سال
.nu
450,00 SEK
1 سال
450,00 SEK
1 سال
450,00 SEK
1 سال
.eu.com
681,00 SEK
1 سال
681,00 SEK
1 سال
681,00 SEK
1 سال
.co
896,00 SEK
1 سال
896,00 SEK
1 سال
896,00 SEK
1 سال
.st

سال
N/A
2.245,00 SEK
5 سال
.tel
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
517,00 SEK
1 سال
.biz
593,00 SEK
1 سال
593,00 SEK
1 سال
593,00 SEK
1 سال
.info
684,00 SEK
1 سال
684,00 SEK
1 سال
684,00 SEK
1 سال
.jobs
2.473,00 SEK
1 سال
2.473,00 SEK
1 سال
2.473,00 SEK
1 سال
.mobi
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
295,00 SEK
1 سال
.net
515,00 SEK
1 سال
515,00 SEK
1 سال
515,00 SEK
1 سال
.org
474,00 SEK
1 سال
474,00 SEK
1 سال
474,00 SEK
1 سال
.travel
2.333,00 SEK
1 سال
2.333,00 SEK
1 سال
2.333,00 SEK
1 سال
.xxx
2.352,00 SEK
1 سال
2.352,00 SEK
1 سال
2.352,00 SEK
1 سال
.co.no
719,00 SEK
1 سال
N/A
719,00 SEK
1 سال
.dk
450,00 SEK
1 سال
N/A
450,00 SEK
1 سال
.fi
529,00 SEK
1 سال
N/A
529,00 SEK
1 سال
.gl
1.198,00 SEK
1 سال
N/A
1.198,00 SEK
1 سال
.is
1.304,00 SEK
1 سال
N/A
1.304,00 SEK
1 سال
.no
465,00 SEK
1 سال
N/A
465,00 SEK
1 سال
.lt
774,00 SEK
1 سال
N/A
774,00 SEK
1 سال
.lv
1.199,00 SEK
1 سال
N/A
999,00 SEK
1 سال
.at
525,00 SEK
1 سال
N/A
525,00 SEK
1 سال
.co.at
525,00 SEK
1 سال
N/A
525,00 SEK
1 سال
.com.pt
845,00 SEK
1 سال
N/A
845,00 SEK
1 سال
.es
412,00 SEK
1 سال
N/A
412,00 SEK
1 سال
.fr
1.044,00 SEK
1 سال
1.044,00 SEK
1 سال
1.044,00 SEK
1 سال
.or.at
525,00 SEK
1 سال
N/A
525,00 SEK
1 سال
.ba
1.750,00 SEK
1 سال
N/A
1.250,00 SEK
1 سال
.be
359,00 SEK
1 سال
359,00 SEK
1 سال
359,00 SEK
1 سال
.ch
735,00 SEK
1 سال
N/A
735,00 SEK
1 سال
.lu
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
651,00 SEK
1 سال
.com.ua

سال
N/A
1.000,00 SEK
1 سال
.cz
735,00 SEK
1 سال
N/A
735,00 SEK
1 سال
.ru.com
2.023,00 SEK
1 سال
2.023,00 SEK
1 سال
2.023,00 SEK
1 سال
.xn--p1ai
731,00 SEK
1 سال
141,00 SEK
1 سال
731,00 SEK
1 سال
.com.de
265,00 SEK
1 سال
265,00 SEK
1 سال
265,00 SEK
1 سال
.de hot!
188,00 SEK
1 سال
188,00 SEK
1 سال
188,00 SEK
1 سال
.gr
885,00 SEK
2 سال
N/A
885,00 SEK
2 سال
.it hot!
731,00 SEK
1 سال
731,00 SEK
1 سال
731,00 SEK
1 سال
.me
654,00 SEK
1 سال
654,00 SEK
1 سال
654,00 SEK
1 سال
.nl
315,00 SEK
1 سال
315,00 SEK
1 سال
315,00 SEK
1 سال
.pl
820,00 SEK
1 سال
N/A
820,00 SEK
1 سال
.si
748,00 SEK
1 سال
N/A
748,00 SEK
1 سال
.co.uk
332,00 SEK
1 سال
N/A
332,00 SEK
1 سال
.me.uk
332,00 SEK
1 سال
N/A
332,00 SEK
1 سال
.org.uk
332,00 SEK
1 سال
N/A
332,00 SEK
1 سال
.uk.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.uk.net

سال
N/A
2.915,00 SEK
2 سال
.gg
3.469,00 SEK
2 سال
N/A
3.469,00 SEK
2 سال
.je
3.469,00 SEK
2 سال
N/A
3.469,00 SEK
2 سال
.cc
563,00 SEK
1 سال
563,00 SEK
1 سال
563,00 SEK
1 سال
.gd
1.071,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
.gs
731,00 SEK
1 سال
731,00 SEK
1 سال
731,00 SEK
1 سال
.tv
979,00 SEK
1 سال
979,00 SEK
1 سال
979,00 SEK
1 سال
.ws
937,00 SEK
1 سال
937,00 SEK
1 سال
937,00 SEK
1 سال
.ac
1.224,00 SEK
1 سال
1.224,00 SEK
1 سال
1.224,00 SEK
1 سال
.ag
2.115,00 SEK
1 سال
1.956,00 SEK
1 سال
2.115,00 SEK
1 سال
.bz
1.094,00 SEK
2 سال
N/A
1.094,00 SEK
2 سال
.cm
2.074,00 SEK
1 سال
N/A
2.074,00 SEK
1 سال
.cn
2.541,00 SEK
1 سال
2.541,00 SEK
1 سال
1.707,00 SEK
1 سال
.com.ag
1.587,00 SEK
1 سال
1.587,00 SEK
1 سال
1.587,00 SEK
1 سال
.cx
757,00 SEK
1 سال
757,00 SEK
1 سال
757,00 SEK
1 سال
.ec
1.775,00 SEK
1 سال
1.775,00 SEK
1 سال
1.775,00 SEK
1 سال
.hk
1.512,00 SEK
1 سال
N/A
1.512,00 SEK
1 سال
.hn
1.866,00 SEK
1 سال
1.866,00 SEK
1 سال
1.866,00 SEK
1 سال
.in
630,00 SEK
1 سال
630,00 SEK
1 سال
630,00 SEK
1 سال
.info.ec
1.775,00 SEK
1 سال
1.775,00 SEK
1 سال
1.775,00 SEK
1 سال
.io hot!
1.012,00 SEK
1 سال
1.012,00 SEK
1 سال
1.012,00 SEK
1 سال
.net.ag
1.587,00 SEK
1 سال
1.587,00 SEK
1 سال
1.587,00 SEK
1 سال
.org.ag
1.587,00 SEK
1 سال
1.587,00 SEK
1 سال
1.587,00 SEK
1 سال
.sh
1.224,00 SEK
1 سال
1.224,00 SEK
1 سال
1.224,00 SEK
1 سال
.tw
1.025,00 SEK
1 سال
1.025,00 SEK
1 سال
1.025,00 SEK
1 سال
.us
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
233,00 SEK
1 سال
.ae
1.682,00 SEK
1 سال
N/A
1.682,00 SEK
1 سال
.af
2.019,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
2.019,00 SEK
1 سال
.co.il
2.575,00 SEK
1 سال
N/A
2.575,00 SEK
1 سال
.com.af
1.035,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
1.035,00 SEK
1 سال
.com.ps
1.071,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
.net.af
1.035,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
1.035,00 SEK
1 سال
.net.ps
1.071,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
.org.af
1.035,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
1.035,00 SEK
1 سال
.org.il
2.575,00 SEK
1 سال
N/A
2.575,00 SEK
1 سال
.org.ps
1.071,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
1.071,00 SEK
1 سال
.ps
1.672,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
1.672,00 SEK
1 سال
.am
1.181,00 SEK
1 سال
1.181,00 SEK
1 سال
1.181,00 SEK
1 سال
.asia
563,00 SEK
1 سال
563,00 SEK
1 سال
563,00 SEK
1 سال
.cn.com
1.631,00 SEK
2 سال
N/A
1.631,00 SEK
2 سال
.fm
2.006,00 SEK
1 سال
2.006,00 SEK
1 سال
2.006,00 SEK
1 سال
.jp
1.756,00 SEK
1 سال
N/A
1.756,00 SEK
1 سال
.tm
18.220,00 SEK
10 سال
N/A
18.220,00 SEK
10 سال
.vn
1.625,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
1.625,00 SEK
1 سال
.com.ar
2.305,00 SEK
1 سال
1.587,00 SEK
1 سال
2.305,00 SEK
1 سال
.com.br
582,00 SEK
1 سال
N/A
582,00 SEK
1 سال
.net.br
582,00 SEK
1 سال
N/A
582,00 SEK
1 سال
.pe
1.489,00 SEK
1 سال
1.489,00 SEK
1 سال
1.489,00 SEK
1 سال
.a.se

سال
299,00 SEK
1 سال
299,00 SEK
1 سال
.pw
737,00 SEK
1 سال
737,00 SEK
1 سال
737,00 SEK
1 سال
.dm
2.963,00 SEK
1 سال
2.963,00 SEK
1 سال
2.963,00 SEK
1 سال
.cf
599,00 SEK
1 سال
N/A
599,00 SEK
1 سال
.ml
599,00 SEK
1 سال
N/A
599,00 SEK
1 سال
.ga
599,00 SEK
1 سال
N/A
599,00 SEK
1 سال
.africa.com
896,00 SEK
1 سال
896,00 SEK
1 سال
896,00 SEK
1 سال
.bike
621,00 SEK
1 سال
621,00 SEK
1 سال
621,00 SEK
1 سال
.singles
805,00 SEK
1 سال
805,00 SEK
1 سال
805,00 SEK
1 سال
.ventures
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
.guru
677,00 SEK
1 سال
677,00 SEK
1 سال
677,00 SEK
1 سال
.clothing
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.holdings
1.486,00 SEK
1 سال
1.486,00 SEK
1 سال
1.486,00 SEK
1 سال
.tips
862,00 SEK
1 سال
862,00 SEK
1 سال
862,00 SEK
1 سال
.center
750,00 SEK
1 سال
750,00 SEK
1 سال
750,00 SEK
1 سال
.systems
862,00 SEK
1 سال
862,00 SEK
1 سال
862,00 SEK
1 سال
.today
829,00 SEK
1 سال
829,00 SEK
1 سال
829,00 SEK
1 سال
.cab
973,00 SEK
1 سال
973,00 SEK
1 سال
973,00 SEK
1 سال
.computer
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.land
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.menu
1.093,00 SEK
1 سال
1.093,00 SEK
1 سال
1.093,00 SEK
1 سال
.uno
746,00 SEK
1 سال
746,00 SEK
1 سال
746,00 SEK
1 سال
.email
862,00 SEK
1 سال
862,00 SEK
1 سال
862,00 SEK
1 سال
.solutions
829,00 SEK
1 سال
829,00 SEK
1 سال
829,00 SEK
1 سال
.support
829,00 SEK
1 سال
829,00 SEK
1 سال
829,00 SEK
1 سال
.berlin
1.586,00 SEK
1 سال
1.586,00 SEK
1 سال
1.586,00 SEK
1 سال
.club
317,00 SEK
1 سال
317,00 SEK
1 سال
317,00 SEK
1 سال
.jetzt
704,00 SEK
1 سال
704,00 SEK
1 سال
704,00 SEK
1 سال
.uk
332,00 SEK
1 سال
N/A
332,00 SEK
1 سال
.xyz
248,00 SEK
1 سال
248,00 SEK
1 سال
248,00 SEK
1 سال
.hiv
3.894,00 SEK
1 سال
3.894,00 SEK
1 سال
3.894,00 SEK
1 سال
.domains
1.092,00 SEK
1 سال
1.092,00 SEK
1 سال
1.092,00 SEK
1 سال
.bar
1.775,00 SEK
1 سال
1.775,00 SEK
1 سال
1.775,00 SEK
1 سال
.rocks
633,00 SEK
1 سال
633,00 SEK
1 سال
633,00 SEK
1 سال
.ninja
432,00 SEK
1 سال
432,00 SEK
1 سال
432,00 SEK
1 سال
.tattoo
1.239,00 SEK
1 سال
1.239,00 SEK
1 سال
1.239,00 SEK
1 سال
.consulting
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
1.097,00 SEK
1 سال
.ceo
2.219,00 SEK
1 سال
2.219,00 SEK
1 سال
2.219,00 SEK
1 سال
.gratis
376,00 SEK
1 سال
376,00 SEK
1 سال
376,00 SEK
1 سال
.casa
372,00 SEK
1 سال
372,00 SEK
1 سال
372,00 SEK
1 سال
.click
503,00 SEK
1 سال
503,00 SEK
1 سال
503,00 SEK
1 سال
.work
370,00 SEK
1 سال
370,00 SEK
1 سال
370,00 SEK
1 سال
.london
1.058,00 SEK
1 سال
1.058,00 SEK
1 سال
1.058,00 SEK
1 سال
.bio
1.753,00 SEK
1 سال
1.753,00 SEK
1 سال
1.753,00 SEK
1 سال
.vegas
1.529,00 SEK
1 سال
1.529,00 SEK
1 سال
1.529,00 SEK
1 سال
.hamburg
1.586,00 SEK
1 سال
1.586,00 SEK
1 سال
1.586,00 SEK
1 سال
.poker
1.612,00 SEK
1 سال
1.612,00 SEK
1 سال
1.612,00 SEK
1 سال
.pizza
1.486,00 SEK
1 سال
1.486,00 SEK
1 سال
1.486,00 SEK
1 سال
.paris
1.279,00 SEK
1 سال
1.279,00 SEK
1 سال
1.279,00 SEK
1 سال
.bingo
1.401,00 SEK
1 سال
1.401,00 SEK
1 سال
1.401,00 SEK
1 سال
.one
355,00 SEK
1 سال
355,00 SEK
1 سال
355,00 SEK
1 سال
.tennis
1.401,00 SEK
1 سال
1.401,00 SEK
1 سال
1.401,00 SEK
1 سال
.as
2.963,00 SEK
2 سال
N/A
2.963,00 SEK
2 سال
.bi
1.515,00 SEK
1 سال
1.515,00 SEK
1 سال
1.515,00 SEK
1 سال
.ee
574,00 SEK
1 سال
197,00 SEK
1 سال
574,00 SEK
1 سال
.global
1.408,00 SEK
1 سال
1.408,00 SEK
1 سال
1.408,00 SEK
1 سال
.golf
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
.boutique
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.casino
2.948,00 SEK
1 سال
2.948,00 SEK
1 سال
2.948,00 SEK
1 سال
.love
535,00 SEK
1 سال
535,00 SEK
1 سال
535,00 SEK
1 سال
.nyc
922,00 SEK
1 سال
922,00 SEK
1 سال
922,00 SEK
1 سال
.restaurant
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
.hockey
1.401,00 SEK
1 سال
1.401,00 SEK
1 سال
1.401,00 SEK
1 سال
.cafe
1.092,00 SEK
1 سال
1.092,00 SEK
1 سال
1.092,00 SEK
1 سال
.forsale
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.science
908,00 SEK
1 سال
908,00 SEK
1 سال
908,00 SEK
1 سال
.top
314,00 SEK
1 سال
314,00 SEK
1 سال
314,00 SEK
1 سال
.party
524,00 SEK
1 سال
524,00 SEK
1 سال
524,00 SEK
1 سال
.rehab
973,00 SEK
1 سال
973,00 SEK
1 سال
973,00 SEK
1 سال
.fyi
750,00 SEK
1 سال
750,00 SEK
1 سال
750,00 SEK
1 سال
.mba
973,00 SEK
1 سال
973,00 SEK
1 سال
973,00 SEK
1 سال
.fans
1.801,00 SEK
1 سال
1.801,00 SEK
1 سال
1.801,00 SEK
1 سال
.online
666,00 SEK
1 سال
666,00 SEK
1 سال
666,00 SEK
1 سال
.amsterdam
1.150,00 SEK
1 سال
1.150,00 SEK
1 سال
1.150,00 SEK
1 سال
.men
908,00 SEK
1 سال
908,00 SEK
1 سال
908,00 SEK
1 سال
.ski
1.480,00 SEK
1 سال
1.480,00 SEK
1 سال
1.480,00 SEK
1 سال
.sexy
54.249,00 SEK
1 سال
54.249,00 SEK
1 سال
54.249,00 SEK
1 سال
.tickets
8.418,00 SEK
1 سال
9.353,00 SEK
1 سال
8.418,00 SEK
1 سال
.film
2.045,00 SEK
1 سال
2.045,00 SEK
1 سال
2.045,00 SEK
1 سال
.game
7.950,00 SEK
1 سال
7.950,00 SEK
1 سال
7.950,00 SEK
1 سال
.rent
1.663,00 SEK
1 سال
1.663,00 SEK
1 سال
1.663,00 SEK
1 سال
.sex
2.352,00 SEK
1 سال
2.352,00 SEK
1 سال
2.352,00 SEK
1 سال
.live
925,00 SEK
1 سال
925,00 SEK
1 سال
925,00 SEK
1 سال
.studio
925,00 SEK
1 سال
925,00 SEK
1 سال
925,00 SEK
1 سال
.vin
1.021,00 SEK
1 سال
1.021,00 SEK
1 سال
1.021,00 SEK
1 سال
.wine
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
.wtf
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.cloud
402,00 SEK
1 سال
402,00 SEK
1 سال
402,00 SEK
1 سال
.bet
751,00 SEK
1 سال
751,00 SEK
1 سال
751,00 SEK
1 سال
.bible
2.883,00 SEK
1 سال
2.883,00 SEK
1 سال
2.883,00 SEK
1 سال
.express
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.expert
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
1.481,00 SEK
1 سال
.exposed
707,00 SEK
1 سال
707,00 SEK
1 سال
707,00 SEK
1 سال
.press
1.756,00 SEK
1 سال
1.756,00 SEK
1 سال
1.756,00 SEK
1 سال
.vip
989,00 SEK
1 سال
989,00 SEK
1 سال
989,00 SEK
1 سال
.sebackorder
250,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.shop
1.048,00 SEK
1 سال
1.048,00 SEK
1 سال
1.048,00 SEK
1 سال
.shopping
1.033,00 SEK
1 سال
1.033,00 SEK
1 سال
1.033,00 SEK
1 سال
.blog
535,00 SEK
1 سال
535,00 SEK
1 سال
535,00 SEK
1 سال
.cam
956,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
956,00 SEK
1 سال
.africa
432,00 SEK
1 سال
432,00 SEK
1 سال
432,00 SEK
1 سال
.art
502,00 SEK
1 سال
502,00 SEK
1 سال
502,00 SEK
1 سال
.baby
1.775,00 SEK
1 سال
1.775,00 SEK
1 سال
1.775,00 SEK
1 سال
.so
1.728,00 SEK
1 سال
1.728,00 SEK
1 سال
1.728,00 SEK
1 سال
.design
932,00 SEK
1 سال
932,00 SEK
1 سال
932,00 SEK
1 سال
.sport
7.670,00 SEK
1 سال
7.670,00 SEK
1 سال
7.670,00 SEK
1 سال
.dental
1.541,00 SEK
1 سال
1.541,00 SEK
1 سال
1.541,00 SEK
1 سال
.dentist
1.538,00 SEK
1 سال
1.538,00 SEK
1 سال
1.538,00 SEK
1 سال
.associates
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.auction
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
1.030,00 SEK
1 سال
.blackfriday
2.883,00 SEK
1 سال
2.883,00 SEK
1 سال
2.883,00 SEK
1 سال
.bo
4.864,00 SEK
1 سال
1.115,00 SEK
1 سال
4.864,00 SEK
1 سال
.broker
922,00 SEK
1 سال
922,00 SEK
1 سال
922,00 SEK
1 سال
.monster
250,00 SEK
1 سال
250,00 SEK
1 سال
250,00 SEK
1 سال
.best
2.219,00 SEK
1 سال
2.219,00 SEK
1 سال
2.219,00 SEK
1 سال
.se.bo
649,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.com.bo
499,00 SEK
1 سال
N/A
N/A
.dev
548,00 SEK
1 سال
548,00 SEK
1 سال
548,00 SEK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains