Ultrasäker e-post

Vi lanserar nu tjänsten Ultrasäker e-post. Vad är ultrasäker e-post? E-post idag är i princip en värdehandling. Ofta används e-post för att bekräfta vem man är, en typ av id-legmitation. E-post används också ofta för inloggning till viktiga konton, där man har tillgångar.   Ett exempel är Registrera Domän, via sitt ... Läs mer »

15:e Aug 2021