Ytterst prisvärd e-postlösning

Behöver ni bara en e-postlösning, ni har inte behov av kalender, globala adressböcker och så vidare, då kan denna lösning vara helt rätt för er. Denna e-postlösning innehåller allt som ni behöver. Ni läser och skickar e-post med Roundcube som webmail, med säker 2-faktorsinloggning om ni så önskar. Ni kan sätta upp tidsbestämda autosvar, regler för inkommande e-post, sätta upp kontaktlistor med mera. Självklart ingår ett rigoröst skydd för skräppost, virus och malware, men mycket liten risk för att förlora legitim post.
 • Enkel E-Post Personlig

  Från 198,00/yr
  Beställ nu
  • 10 E-postkonton
  • 1 domän (Multidomän)
  • 10 GB utrymme
  • Inga aliasdomäner
  • Obegränsat e-postadress aliases
  • Ingen vidarebefodring e-post
  • Ingår inte förstärkt e-postskydd
 • Enkel E-Post Företag

  Från 329,00/yr
  Beställ nu
  • 25 E-postkonton
  • 2 domäner (Multidomän)
  • 25 GB utrymme
  • 1 aliasdomän
  • Obegränsat e-postadress aliases
  • Ingår vidarebefodring e-post
  • Ingår inte förstärkt e-postskydd
 • Enkel E-Post Företag Plus

  Från 824,00/yr
  Beställ nu
  • 100 E-postkonton
  • 10 domäner (Multidomän)
  • 25 GB utrymme
  • 9 aliasdomäner
  • Obegränsat e-postadress aliases
  • Ingår vidarebefodring e-post
  • Ingår förstärkt e-postskydd
Mer information om tjänsten
 • Vi använder en egenutvecklad kontrollpanel för er administration av era e-posttjänster. Denna kontrollpanel är på svenska, rikligt dokumenterad och lätt att använda. Ni administrerar också den DNS som ingår med denna.
 • Ni kan också utföra administration i webmail. Där kan ni sätta upp vidarebefodringar, e-postfilter, autosvar etc. Ni kan också byta lösenord för e-postkontot där. Det innebär att det inte behöver vara bara en person som kan byta lösenord för e-postkonton (via kontrollpanelen), utan respektive e-postanvändare kan göra det själv i webmail.
 • Med de mer avancerade planerna ingår multidomän och alias-domäner. Med multidomän kan ni sätta upp e-postkonton för flera domännamn, t.ex. för foo.com och bar.com. Med alias-domäner kan ni sätta att alias på domännamnnivå, dvs att man t.ex. kan skicka post till kalle@foo.com eller kalle@foo.se, det spelar ingen roll, båda fungerar och posten kommer till en och samma e-postlåda.
 • Säker WebMail (HTTPS, 2-Faktorinlogging)
 • IMAP(S), SMTP(S)
 • SPF/DKM
 • Skydd för skräppost och skydd för virus. Vi erbjuder också ett extraordinärt skydd med vissa planer, ett skydd som är specialanpassat till svenska förhållanden och dessutom kan lägga skräp i en karantän, man kan då vara säker på att legitima meddelanden inte sorteras bort.
 • Komplett DNS ingår där ni kan sätta vilka records ni vill, inte bara MX records. Ni har full kontroll över er DNS genom kontrollpanelen.
 • Med e-postalias kan ni skicka e-post till olika adresser men det kommer till samma mottagare. T.ex. kan ni ange att e-post till anna@foo.se skall komma till e-postkontot anna.stina@foo.se.
 • Vidarebefodring av e-post till andra domäner, t.ex. till gmail, outlook, hotmail, stöds inte.
 • Aliasdomän. Det innebär att ni kan sätta upp e-post för flera domäner. Antag att ni har två domäner, foo.se och foo.nu. Antag att ni har användaren kalle och att ni vill att post skall skickas till kalle oavsett om man skickar post till foo.se eller foo.nu. Man skapar du e-postkonton kalle@foo.se. Man sätter sedan upp en vidarebefodring av domänen foo.nu till foo.se. Det innebär då att post som skickas till kalle@foo.nu kommer till kalle@foo.se, dvs det spelar ingen roll vilken domän man skickar till, posten kommer fram till samma person oavsett. Detta är praktiskt om ni har ett företag med flera toppdomäner, typ .SE, .NU, .COM osv. Ni kan då koppla ihop dessa och vara säker på att post altid kommer fram.
 • Ni kan själv välja vilken nivå av skräppostskydd ni vill ha. Vill ni släppa igenom alla e-post för att inte riskera att legitim e-post sorteras bort, då kan ni sätta det. Ni kan ange vilken nivå av skräppost som skall grålistas, taggas eller helt enkelt raderas. Grålistning innebär att avsändaren måste skicka om meddelandet för att det skall komma fram, taggning innebär att ni kan sätt regler i er e-postläsare för hur dessa meddelanden skall hanteras, t.ex. flyttas till skräppostfoldern.
 • SPF och DKIM ingår per automatik. Vi kan också hjälpa er med att sätta upp DMARC. Er domän kommer då att få ett gott rykte och mottagare av er e-post kommer att bli mindre benägna att kategorisera dessa som skräp.
 • Sätt upp Autosvar. T.ex. om ni är på semester. Det går att ange tidsperioder för autosvar, när det skall börja och när det skall sluta.
 • Sätt upp e-postfilter/regler som automatiskt kan hantera inkommande e-post. T.ex kan ni flytta all e-post från en viss avsändare till en viss katalog. Perfekt för att strukturera upp sin e-postkorg.
 • Ni kan blocka e-post som skickas till er från angivna e-postadresser, eller hela domäner. T.ex. kan ni blocka all e-post från domänen spammer.com
 • Mer utrymme kan köpas efter hand.