Hur transfererar jag min domän till någon annan leverantör?

Många domäner fungerar på en konkurrensutsatt och avreglerad marknad. Det innebär att man kan flytta sin domän mellan olika leverantörer. Regler och förutsättningar för att flytta domäner regleras för de flesta domäner av ICANN.

För att flytta en domän måste ni först låsa upp domänen för transfer (tag bort clientTransferProhibited status) (gäller .com, .net, .tv, .cc, .org, .in) samt verifiera att whois informationen för domänens ägare OCH administrativa kontakt är korrekt.

Om ni skall flytta en EPP domän (gäller .se, .nu,  .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .cn, .tw, .jp and .in) krävs en EPP/auth. kod. Denna kan ni hämta från ert Registrera Domän Kundkonto.


 

Skall ni flytta en .SE eller .NU domän, vänligen läs denna artikel istället:

 


Notera också att ni inte behöver flytta er domän för att kunna använda domänen för webbhotell. Vissa webhotell kräver att man flyttar domänen till dem, men det är ett helt onödigt krav som dessutom kan ställa till problem för er efteråt när ni inte vill fortsätta med webbhotellet. Ni är då beroende av webbhotellets välvilja för att åter få kontroll över er domän. Bättre är nästan alltid att ha sin domän administrerad hos någon  neutral part så att ni fritt kan välja webbhotell utan att skapa beroenden. Ett exempel på webbhotell som kräver transfer som egentligen inte behövs finner ni här.

Som standard låser vi alla domäner för transferering, dvs det går inte att flytta domänen till någon annan leverantör. Det gör vi för att förhindra domänstölder som dessvärre har blivit vanligt i kölvattnet av avregleringen.

Vissa toppdomäner går inte att flytta inom 60 dagar efter att de registrerats och inom 60 dagar efter att kontaktdetaljerna för ägaren domänen ändrats. Detta är regler från de olika registries och inte något som Registrera Domän kan påverka. Detta gäller alla toppdomäner under ICANNs förvaltning, t.ex. .com och .net.

Process för att transferera domäner till annan leverantör

 1. Använder ni Anonymitetsskydd måste ni första avaktivera detta så att all e-post går direkt till den som äger domänen. Avaktivera Anonymitetsskyddet och vänta 12 timmar innan ni fortsätter med steg 2.
 2. Logga in till ert Kundkonto, https://kunder.support/clientarea.php.
 3. Klicka på "DOMÄNER" i övre menyn, klicka på "Mina Domäner".
 4. Klicka på "Aktiv", eller den lilla skiftnyckeln, vid domänen som ni vill flytta.
 5. Lås upp er domän genom att klicka på "Inaktivera Registrar Lock", (det är inte alla domäner som kan låsas, t.ex. .se kan inte låsas. Om en domän inte kan låsas då syns heller inte alternativet med att låsa upp domänen.).
 6. Hämta nu auth. koden. Klicka på "Hämta Auth/EPP kod". Auth koden skickas då till er per e-post. Brevet kommer i regel inom ett dygn. Brevet skickas till den som står som ägare till domänen. Brevet skickas INTE till den e-postadress ni angett för ert Kundkonto. Kommer inte brevet fram till er, kontrollera då Kontaktinformation för er domän, att det är rätt e-postadress satt där. Det är dit som brevet kommer att skickas.  Kontrollera också att brevet inte sorterats bort som skräppost. I synnerhet Hotmail är pigga på att sortera bort denna typ av post som skräppost. Brevet skickas inte av Registrera Domän. Vi kan varken se eller påverka på vilket sätt brevet skickas och när det skickas.
 7. När ni har fått koden begär ni som ägare av domänen hos er nya leverantör att de skall initiera en transfer av domänen.
 8. Det skickas ett brev per e-post till domänägaren där han ombeds att bekräfta flytten till den aktuella leverantören. Detta brev är på engelska och skickas inom 12 timmar efter transfern initierats, brevet måste besvaras inom max 5 dagar annars avbryts flytten.
 9. Efter det att flytten bekräftats tar det 3-14 dagar för domänen att flyttas över till den nya leverantören, oftast inom 5 dagar.

När vi har låst upp domänen är det helt och hållet upp till den nya leverantören att initiera transfern.

Alla frågor från och med punkt 7 ovan skall riktas till den nya leverantören. Registrera Domän är i det läget inte längre involverad i processen. Om transfern inte lyckas MÅSTE alla frågor ställas till den nya leverantören. Registrera Domän kan på intet sätt påverka processen efter steg 6, oavsett vad ni får för besked från er nya leverantör. Om er nya leverantör inte kan hjälpa er i denna fas då bör ni ompröva ert beslut att flytta till just den leverantören.

 


Många webbhotell registrerar domännamn på sig själva när de registrerar domännamn till sina kunder. För kunden uppstår då problem när han eller hon inte längre vill vara kund hos webbhotellet. I sämsta fall vägrar webbhotellet att ge kontrollen över domännamnet till kunden. I näst bästa fall vill webbhotellet gärna lämna över kontrollen av domännamnet till kunden, men webbhotellet har registrerat domänen genom ett ett konto som webbhotellet har hos någon leverantör och detta konto tillåter inte att någon annan än webbhotellet går in på kontot för att administrera domänen.

Om man som kund vill byta webbhotelleverantör, då behöver man byta IP adress för sin domän och i regel sker det genom att man ändrar namnservrar för domänen. Man byter till namnservrar som webbhotellet förfogar över. Alternativt äger man egna namnservrar som man själv administrerar. Poängen är dock att man måste ha möjlighet att ändra namnservrar för sitt domännamn. Det är då viktigt att man själv kan göra det, utan att behöva begära support hos sin tidigare webbhotelleverantör, som sannolikt inte är överdrivit intresserad av att ge support. Begärda ändringar kan ta lång tid och i vissa fall helt ignoreras. Om detta sker har ni i praktiken förlorat ert domännamn.

Ställ krav!

Innan ni registrerar er domän hos en webbhotelleverantör, fråga på vilket sätt ni får kontroll över domänen och vad som händer efter det att ni lämnat webbhotellet som kund. Ställ följande krav:

 1. Först och främst skall domänen registreras på er, med fullständiga namn och adressuppgifter. Ni skall stå som ägare, administrativ kontakt, betalningsansvarig och helst också som tekniskt ansvarig.
 2. Att ni själv via någon kontrollpanel själv administrerar domänen. Ni skall t.ex. kunna ändra namn och adressuppgifter, ändra namnservrar.
 3. Att ni även förfogar över kontrollpanelen när ni lämnat webbhotellet som kund.
 4. Att webbhotellet inte motsäger sig en överflyttning av domänen till en annan leverantör, en s.k. transferering.

Dessa 4 krav skall inte vara förhandlingsbara. Ni riskerar att hamna i ett beroendeförhållande till ert webbhotell annars. Se till att ni har handlingsfrihet att välja ert eget webbhotell! Låt er inte luras av att domänen måste flyttas, något står inte rätt till om det kravet ställs. I regel subventionerar man låga webbhotellpriser med höga domänkostnader, eller vice versa.

 

Tillhörande tjänster

De tjänster som ingår med en domänregistrering genom Registrera Domän, samtliga dessa tjänster upphör när domännamnet flyttas till en annan leverantör. T.ex. avslutas DynDNS, DNS, vidarebefodring av e-post och url och e-postkonton samtidigt som domännamnet flyttas. Data tas bort och kan inte återställas i efterhand. Detta gäller också anonymitetstjänsten, som också avslutas och någon återbetalning sker inte.

Problem med e-postadress

Har ni inte tillgång till den e-post adressen som står angiven som ägare och administrativ kontakt till domänen? Då loggar ni in till ert Kundkonto och ändrar Kontaktuppgifter för ägaren och den administrativa kontakten för domänen, till en e-postadress ni förfogar över. Detta gör ni under Domänadministration för den aktuella domänen.

OBS. Alla toppdomäner hanterade av ICANN, t.ex. .com, .net, dessa toppdomäner låses för upplåsning under 60 dagar om en ändring av kontaktuppgifterna gjorts. Om ni behöver ändra e-postadressen för att få EPP koden, lås då upp domänen för transfer innan ni ändrar e-postadressen. När ni väl ändrat e-postadressen kan ni inte låsa upp domänen förrän efter 60 dagar.

Saknar ni lösenordet till ert Kundkonto och därför inte kan logga in, och inte heller få lösenordet tillskickat sig, läs då följande artikel Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag? för att få reda på hur ni då kan få tillgång till ert Kundkonto och då byta e-postadress. Notera att e-postadressen för Kundkontot och e-postadressen till domänens ägare resp. administrativa kontakt är två helt skilda saker.

Undantag

Flytt av domän medges inte om

 • bedrägeri misstänks
 • det föreligger en dispyt om vem som äger eller skall äga domänen (UDRP)
 • domstolsbeslut
 • rimligt tvivel av identiteten av personen som godkänt flytten
 • skriftligt invändning från domänägaren
 • utestående betalningar/skulder till Registrera Domän
 • domän registrerats inom senaste 60 dagar. Samma gäller om domänen förnyats från att den löpt ut och hamnat i redemption status.
 • domän flyttats inom senaste 60 dagar
 • domän förnyats inom senaste 45 dagar

För övrigt, läs noga igenom de villkor ni har godkänt i samband med att ni registrerade er domän.

********************************* VARNING *********************************

Vi vill dock varna för speciellt ett skojarföretag som brukar kontakta domänägare när det är dags att förnya domäner. Företaget kallar sig "Domain Registry of America". Detta är ett blufföretag, ni bör ignorera deras brev och kontaktförsök. Skulle ni vilja flytta domänen från oss finns det betydligt seriösare företag att vända sig till än DROA.

Ni kan läsa mer om blufföretaget DROA på Google: http://www.google.se/search?hl=sv&q=Domain+Registry+of+America

********************************* VARNING *********************************

 

 • 0 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret er?

Relaterade artiklar

Kan jag flytta min domän till Registrera Domän?

Ja, det går alldeles utmärkt för vissa domäner. På vår hemsida...

Jag har begärt transfer till er, men ingenting händer

När ni har betalt fakturan för er transfer till Registrera Domän, då...

Vart skickas meddelanden/bekräftelser etc om transfers? Varför har inte jag informerats om flytt av min domän?

Enligt ICANNs regler skickar vi aldrig ut någon verifikation på att en domän...

Hur flyttar jag en SE eller NU domän till en annan registrar?

Om ni skall flytta en .SE/.NU domän krävs en auth. kod (EPP). Denna kan ni hämta från ert...


WebbMotell - Det prisvärda alternativet för era hemsidor

Grymt Koncept! Vårt Premium webbhotellkonto är något utöver det vanliga. Ni får en helt egen server för er själv. Ni konkurrerar inte med någon annan om CPU och minne, allt är ert! Och detta till ett pris som motsvarar ett vanligt webbhotell.

Vi erbjuder också två instegskonton, Start och Standard från 99 kr per ÅR!. Dessa är vanliga webbhotellkonton där ni delar resurser som CPU och minne/RAM med andra kunder.

Beställ WebbMotell Här.

Lättanvänd och kraftfull

Vi har utvecklat en egen kontrollpanel för våra WebbMotellplaner. Med den går det att skapa och ta bort webbplatser, e-postkonton, administrera DNS, installera programvara med Installatron, ansluta sig med FTP till webbplatsen och en del till.

Den är så enkel att använda att i stort sett vem som helst klarar av att hantera sitt webbmotellkonto. För det absolut mesta ni behöver göra räcker det med vår Enkla kontrollpanel.

För de mer avancerade planerna ingår utöver den enkla kontrollpanelen den mer avancerade kontrollpanelen ISPConfig. Detta är en kontrollpanel som har sina rötter i Tyskland och utvecklingen av denna drivs också främst från Tyskland. Det innebär att den i mångt och mycket är utvecklad med europeiska ögon, vilket inte minst är viktigt ur ett GDPR perspektiv.

ISPConfig är en avancerad kontrollpanel med vilken man kan utföra komplexa inställningar, ofta inställningar som kräver lite kännedom om teknik. För den tekniskt bevandrade är ISPConfig ett grymt bra verktyg.

Även den mindre tekniskt insatte kan självklart använda ISPConfig. Inte allt är komplext och svårt, snarare så att det mesta är enkelt och det finns möjligheter till att göra mer komplexa inställningar. Vi har skapat en Supportportal som innehåller artiklar och hjälp. Det går också att ställa frågor i denna portal, frågor som vår supportpersonal då kommer att besvara

Utvecklarvänlig

Våra avancerade webbmotellplaner är perfekt för webbutvecklare. Ni har tillgång till ssh, ni kan installera ramverk, Laravel, CakePHP, Symfony, Zend Framework, Smarty osv osv. Composer finns också.

Vidare kan ni lägga in egna Apache- och PHP-direktiv för varje enskild webbplats.

Vi erbjuder också staging för WordPress utveckling. Ni kan ändra er WordPress, t.ex. ändra teman, installera moduler, utan att era besökare ser det. Era besökare ser bara er ursprungliga webbplats. När ni är nöjd med alla ändringar, då släpper ni enkelt era förändringar till produktionssidan och då är det det som er besökare ser.

Alla applikationer som ni installerar med installatron kan ni närsomhelst ta en ögonblicksbild av. Det kan vara bra om någon förändring ni gjort inte fungerade och ni behöver backa.

Väljer ni en plan med egen server då får ni också tillgång till redis cache. Ni kan själv använda det i er egen programutveckling, eller ni kan använda färdiga plugins till t.ex. WordPress. Ni kan då bygga ultrasnabba webbsidor som hämtar sitt innehåll från minnet istället för disk. För WordPress kan detta få en oerhörd betydelse.

Våra servrar är optimerade för hemsidor byggda med php, vi använder Apache med event-mpm och php-fpm. Vi erbjuder emellertid Nginx (Engine X) till våra Premium planer, för hemsidor som har oerhört många besökare och då behöver extra prestanda.

Beställ WebbMotell Här.