visar artiklar taggade 'windows'

 AspUpload

AspUpload är en serverkomponent som gör att din webbapplikation kan laddda upp filer...

 Erbjuder ni msSQL till WebbMotell?

Ja, de ingår med Windows konton.

 Har ni några exempel på hur man gör databaskopplingar i mina skript?

Vi rekommernderar att ni besöker http://www.connectionstrings.com/. Där finns...

 Hur administrerar jag mina MySQL databaser?

För hantering av MySQL-databas rekommenderar vi MySQL GUI Tools. MySQL GUI Tools är en...

 Hur kontaktar jag enklast min Access-databas med min ASP-kod?

<% Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")oConn.Open "Driver={Microsoft Access...

 Hur skapar jag egna 40x sidor med mitt Windows WebbMotellkonto?

För IIS på Windows kan egna 40x sidor skapas med web.config. To customize...

 IIS Technical Specifications plan WebbMotell

IIS Version 7.x Supported Languages ASP.NET 4.0 ASP.NET 3.5 SP1 ASP.NET 2.0 ASP 3.0...

 Kan jag lösenordsskydda kataloger?

Ja, ni kan sätta detta i web.config, se exempel nedan: <configuration> <location...

 Kan ni rekommendera något bra verktyg för ASPNet utveckling?

Microsoft har ett gratis verkyg som heter WebMatrix vilket finns att ladda ner på...

 Kan vi använda permalänkar?

Det är möjligt att sätta in speciella regler i web.config för detta. Följande behöver vara innan...

 MS SQL Technical Specifications plan WebbMotell

MS SQL Technical Specifications Version: Microsoft SQL Server 2008 Compatibility Level: SQL...

 Varför visas inte IIS felmeddelande i webbläsaren?

Av säkerhetsskäl visar inte IIS som standard sina felmeddelanden i webbläsaren. Ni kan läsa mer...

 Vilken konfigurationsfil, webconfig, har ni för Windows WebbMotell?

För Windows WebbMotell har vi följande systemfil: <configuration> <mscorlib>...

 Which client can we use to manage a MS SQL database at your servers?

SQL Management Studio can successfully connect to the server, as well as list the database, the...

 Why can we not list our database in SQL Management Studio?

With Microsoft SQL Server it’s only possible to grant or deny the permission VIEW ANY DATABASE,...