Kategorier

SQL 6

Artiklar som täcker frågor kring SQL, dvs både MSSQL och MySQL. Notera att dessa artiklar INTE avser webbhotell med kontrollplanen cPanel.

Artiklar

 AspUpload

AspUpload är en serverkomponent som gör att din webbapplikation kan laddda upp filer...

 Har ni några exempel på hur man gör databaskopplingar i mina skript?

Vi rekommernderar att ni besöker http://www.connectionstrings.com/. Där finns...

 Hur kontaktar jag enklast min Access-databas med min ASP-kod?

<% Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")oConn.Open "Driver={Microsoft Access...

 Hur skapar jag egna 40x sidor med mitt Windows WebbMotellkonto?

För IIS på Windows kan egna 40x sidor skapas med web.config. To customize...

 IIS Technical Specifications plan WebbMotell

IIS Version 7.x Supported Languages ASP.NET 4.0 ASP.NET 3.5 SP1 ASP.NET 2.0 ASP 3.0...

 Kan jag lösenordsskydda kataloger?

Ja, ni kan sätta detta i web.config, se exempel nedan: <configuration> <location...

 Kan ni rekommendera något bra verktyg för ASPNet utveckling?

Microsoft har ett gratis verkyg som heter WebMatrix vilket finns att ladda ner på...

 Kan vi använda permalänkar?

Det är möjligt att sätta in speciella regler i web.config för detta. Följande behöver vara innan...

 Varför visas inte IIS felmeddelande i webbläsaren?

Av säkerhetsskäl visar inte IIS som standard sina felmeddelanden i webbläsaren. Ni kan läsa mer...

 Vilken konfigurationsfil, webconfig, har ni för Windows WebbMotell?

För Windows WebbMotell har vi följande systemfil: <configuration> <mscorlib>...