Uppdatering av registreringsvillkor för dot se och dot nu

Registreringsvillkoren för .se respektive .nu kommer att uppdateras. De nya registreringsvillkoren publiceras i fulltext på Internetstiftelsens webbplats träder i kraft den 1 november 2021.

Ändringarna i registreringsvillkoren består av nedan beskrivna förtydliganden.

• Tillägg avseende innehavareuppgifter vid ansökan om nyregistrering, i syfte att omfatta även motsvarigheter till person- och organisationsnummer för annan än svensk innehavare (punkt 4.1.1 (ii) i Registreringsvillkor för .se);

• Förtydligande att Internetstiftelsen förbehålls rätten att ändra eller ta bort angivna namnservrar som kan anses uppenbart felaktiga (punkt 5.1.4 i Registreringsvillkor för .se och .nu);

• Vid brist i innehavarens ansvar för korrekta innehavareuppgifter förtydligas att innehavaren inte har rätt att utföra registreringstjänster innan bristen är avhjälpt (punkt 6.1.2 i Registreringsvillkor för .se och .nu);

• Tillägg att Internetstiftelsen har rätt att, utöver att deaktivera och avregistrera, även neka förnyelse av domännamn om innehavaren är en juridisk person (bolag) som har upplösts (likvidation/konkurs) eller är en fysisk person som avlidit och dödsboet upplösts (punkt 6.1.5 i Registreringsvillkor för .se och .nu); och

• I syfte att undvika att verkställande av ATF-beslut drar ut på tiden görs förtydligande om att sökanden ska följa instruktioner enligt Förfarandereglerna (punkt 7.3.1 i Registreringsvillkor för .se); och

• att talan om bättre rätt kan väckas i allmän domstol, nuvarande begränsning till Stockholms tingsrätt tas bort (punkt 7.3.1 i Registreringsvillkor för .se).

  • 0 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret er?

Relaterade artiklar

Förenklad hantering av skräppost och mer tillförlitlig e-postleverans

Vi har nu lanserat en ny e-posttjänst som Förenklar hanteringen av skräppost Bättre...

Snapback av se domäner

På mångas begäran har vi nu återigen lanserat snapback av .se domäner efter en tids uppehåll....

Kontaktytor för admin-c och tech-c stöds ej längre

En viktigt uppdatering som har gjorts i vår nya kontrollpanel, är att vi ej längre stödjer...

2020-03-23 - Servern bond ersatt

Servern bond.etableraweb.com har ersatts med en ny server, mib.etableraweb.com. Följande gäller...

Prishöjning och ny produktlansering

Vår nya produktlinje WebbMotell är nu lanserad. Som nämnts tidigare är det ett grymt koncept,...